PROGRAMLAR

Sürüm 04.12.2017
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_BDP (Bağımsız Denetim Programı)
Bağımsız denetim çalışmasının başından sonuna kadar olan tüm süreç ve hesaplamaları kapsayan bir programdır.

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.

Sürüm 04.12.2017
mG_KDV İade Hazırlık Programı
Program KDV iadesinde karşıt inceleme çalışmasının hızlı ve güvenilir bir şekilde hazırlanamsını ve takip edilmesini sağlar.

Sürüm 21.04.2017
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 25.12.2017 - 31.12.2017  izdenetim haftası
izdenetim 18.12.2017 - 24.12.2017  izdenetim haftası
izdenetim 11.12.2017 - 17.12.2017  izdenetim haftası
izdenetim 04.12.2017 - 10.12.2017  izdenetim haftası
izdenetim 27.11.2017 - 03.12.2017  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

14.12.2017
300 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Gayrimenkul Sermaye İradında %15 Götürü Gider Uygulaması Hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 70 (Yazılı Beyanlar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 580)
Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580)’in yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 69 (Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 560)
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560)’ın yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 68 (İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 510)
İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510)’un yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500)
Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı (BDS 500)’ün yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450)
Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Standardı (BDS 450)’nin yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 65 (İşletme Ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 315)
İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı (BDS 315)’in yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 300)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardı (BDS 300)’ün yürürlüğü hk.

11.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)
Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında (BDS 810)

11.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)
Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında (BDS 800)

08.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320)
Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardı (BDS 320)’nin yürürlüğe girmesi hk.

08.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330)
Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler (BDS 330)' un yürürlüğe girmesi Hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230)
Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Standardı (BDS 230)’un yürürlüğe girmesi hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardı (BDS 220)’nin yürürlüğe girmesi hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200)
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200)’ün yürürlüğe girmesi hk.