05/12/2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 32. maddesi ile 2017  yılı kasım ayına ilişkin prim ödeme süresi 26/12/2017 olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr