KGK' nın TFRS' lerde Kavramsal Çerçeve' ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler hakkında yayımladığı 09.05.2019 tarih ve 75935942-050-[01/123] sayılı kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı KararıİZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr