Karar Sayısı: 1266

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Gecikme Zammı Oranı

Madde 1- (1) 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin 1. fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

Madde 2- (1) Bu Karar 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr