6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25' ine kadarının nakden dağıtılabilmesi, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve bu sınırlamanın iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışlarında uygulanmayacağı açıklanmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517-7.pdf

 İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr