İlgili karar ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524-2.pdf

 İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr