Tarih: 30 Aralık 2020

Resmî Gazete

Sayı : 31350 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 620) HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 29’UN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 86

MADDE 1 – 31/1/2014 tarihli ve 28899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr