Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması Hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 

Bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin açıklanması hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kurul Kararıyla uluslararası uygulamalar çerçevesinde, bağımsız denetimde kalite ve güvenin artırılması amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği (AB) 2013/34 sayılı Muhasebe Direktifinin 18’inci maddesi uyarınca; kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK’ler) ile büyük işletmelerin, raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti ile bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından verilen diğer güvence hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri ve bağımsız denetim dışı diğer hizmetlere ilişkin ücretleri finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında açıklaması gerekmektedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) güncellenmiş 2021 Sürümünde, AB mevzuatına uyum sağlanması amacına uygun olarak söz konusu açıklamanın büyük işletmeler tarafından yapılması zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca, BOBİ FRS’nin güncellenmesi çalışması kapsamında oluşturulan taslak metin hakkında bazı paydaşlarımızdan alınan görüşlerde TFRS uygulayan işletmelerin benzer bir açıklama yapmasını öngören bir düzenlemenin gerekliliği yönünde geri bildirimler alınmıştır.

Dolaysıyla, AB Muhasebe Direktifinin 18’inci maddesine tam uyum sağlanabilmesi için bu açıklamanın BOBİ FRS’yi uygulayan büyük işletmeler için sınırlı kalmayıp, KAYİK’ler ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayan büyük işletmeler için de zorunlu hale getirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Kurul Kararı uyarınca bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretler hakkındaki açıklama, BOBİ FRS 2021 Sürümünün zorunlu uygulama tarihiyle de uyumlu olarak, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması Hakkında Kurul Kararı için tıklayınız.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr