7326 Sayılı Kanununun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 nci maddeleri ile 10 uncu maddesine (altıncı ve yedinci fıkra hükümleri hariç) ilişkin başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.

Kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları için bu karara göre başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.

Söz konusu karara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Layout 1 (resmigazete.gov.tr)İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr