Danışmanlık Hizmetleri

 

izdenetim 

Vergi uygulamaları ile ilgili her türlü konu (bireysel ve kurumsal),

izdenetim 

Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler,

izdenetim 

Devir, birleşme, nev'i değişikliği, satın alma ve tasfiye işlemleri,

izdenetim 

Şirketlerle ilgili mali konular,

izdenetim 

Uyuşmazlık ve uzlaşma işleri,

izdenetim 

Muhasebe sistemi kurulması,

izdenetim 

TFRS ve KOBİ/TFRS kapsamında danışmanlık ve eğitim,

izdenetim 

Muhasebe uygulamaları, maliyet muhasebesi,

izdenetim 

Muhasebe uygulamaları konusunda hizmet içi eğitim,

izdenetim 

Finansal (Mali) tabloların oluşturulması ve raporlanması (Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde),

izdenetim 

Finansal tablolar ve finansal analiz konularında uygulamalı eğitim.

Teklif isteyinİZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr