PROGRAMLAR

Sürüm 16.07.2019
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 09.05.2019
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 12.04.2019
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 23.03.2020 - 29.03.2020  izdenetim haftası
izdenetim 30.03.2020 - 05.04.2020  izdenetim haftası
izdenetim 06.04.2020 - 12.04.2020  izdenetim haftası
izdenetim 13.04.2020 - 19.04.2020  izdenetim haftası
izdenetim 20.04.2020 - 26.04.2020  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

04.04.2020
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “Yürürlük” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 1/3/2020 tarihinin 1/7/2020 olarak değiştirilmesi hk.

31.03.2020
Katma Değer Vergisi Sirküleri/68
Mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılması hk.

26.03.2020
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri / 1
Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin uzatılması hk.

26.03.2020
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)
Kolalı gazoz ve bazı tütün mamullerindeki ÖTV oran/tutarlarının değiştirilmesi hk.

26.03.2020
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.03.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
Koronavirüs salgınından etkilenmeleri nedeniyle beyanları uzatılarak ödemeleri ertelenen mükellefler hk.

22.03.2020
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
Geri kazanım katılım payı beyannamelerinde beyan dönemi değişikliği hk.

22.03.2020
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:2278)
Havayolu ile yolcu taşımacılığında 30.06.2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar KDV oranının %1' e indirilmesi hk.

20.03.2020
Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında GİB Duyurusu hk.

20.03.2020
Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

19.03.2020
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik GİB Açıklaması hk.

17.03.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125
31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması hk.

03.03.2020
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2182)
Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali hk.

03.03.2020
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara ilişkin açıklamalar hk.