PROGRAMLAR

Sürüm 11.04.2019
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 14.05.2018
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 04.05.2018
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 08.04.2019 - 14.04.2019  izdenetim haftası
izdenetim 15.04.2019 - 21.04.2019  izdenetim haftası
izdenetim 22.04.2019 - 28.04.2019  izdenetim haftası
izdenetim 29.04.2019 - 05.05.2019  izdenetim haftası
izdenetim 06.05.2019 - 12.05.2019  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

12.04.2019
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimleri Hk.

04.04.2019
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar hk.

04.04.2019
51 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmesi hk.

29.03.2019
115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

23.03.2019
25 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
KDV Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

22.03.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:845)
İkinci el taşıt satışlarında KDV uygulaması hk.

22.03.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:842)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete

21.03.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:843)
Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre Uzatımına İlişkin Karar Yayımlandı.

15.03.2019
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 307)
301 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

15.03.2019
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)
Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna, İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı, Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması, 3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi hk.

15.02.2019
23 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
KDV Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

15.02.2019
17 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi ile İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisinin uygulanması hk.

13.02.2019
111 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması hk.

02.02.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.