PROGRAMLAR

Sürüm 24.01.2022
mG_Yeniden Değerleme Programı (VUK Gec.31 Md)
VUK geçici 31 inci madde kapsamında yeniden değerleme hesaplaması yapar...

Sürüm 05.01.2022
mG_KAR (Kur Farkı, Adat, Faiz, Reeskont)
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...

Sürüm 31.05.2021
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 31.05.2021
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 10.01.2022 - 16.01.2022  izdenetim haftası
izdenetim 17.01.2022 - 23.01.2022  izdenetim haftası
izdenetim 24.01.2022 - 30.01.2022  izdenetim haftası
izdenetim 31.01.2022 - 06.02.2022  izdenetim haftası
izdenetim 07.02.2022 - 13.02.2022  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

27.01.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)
Ücret gelirlerinde gelir vergisi istisnası hk.

25.01.2022
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/138
18 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması hk.

22.01.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)
E-defter, E-fatura ve E-arşiv fatura düzenlemesi hk.

22.01.2022
7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İhracat yapan kurumlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanması hk.

18.01.2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

12.01.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)
Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası hk.

06.01.2022
Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanması hk.

02.01.2022
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %15,75 olarak belirlenmesi hk.

31.12.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)
Bazı mal veya hizmetlerdeki KDV oranlarının sürelerinin uzatılması hk.

31.12.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5058)
Yurt içinde veya yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin GVK' nun Geçici 93. maddesinin 1., 2. ve 5. fıkralarında yer alan sürelerin 30.06.2022 tarihine kadar uzatılması hk.

31.12.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)
Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı %0 olarak belirlenmesi hk.,

25.12.2021
7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Asgari ücrette gelir vergisi istisnası ve diğer değişiklikler hk.

25.12.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hk.

21.12.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)
Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar hk.