İZ DUYURULAR

12.02.2018
2017/04 Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresinin Uzatılması Hk.
25.01.2018
31 Aralık 2017 Tarihinde Geçerli Olan Döviz Kurları
03.01.2018
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler ve Miktarlar
02.01.2018
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler ve Tutarlar
18.12.2017
e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması hk.
18.12.2017
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutmaları hk.
11.12.2017
2017/22 sayılı duyurumuzla ilgili düzeltme
06.12.2017
2017/Kasım ayı SGK primi ile ertelenen 2017/Şubat dönemi SGK primi ödemeleri Hk.
05.12.2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı
27.09.2017
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birliktr İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Oranı Değişti
28.07.2017
Vergi Uygulamalarında “İzaha Davet Müessesesi” İhdas Edildi
12.07.2017
2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
30.06.2017
01.07.2017 Tarihinden İtibaren Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında Elektronik Fatura Kullanım Zorunluluğu Başlayacaktır
29.05.2017
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
25.04.2017
Mart Ayı Muhtasar, KDV Ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatıldı
20.04.2017
Mart Ayı Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatıldı
20.04.2017
Elektronik Defter Beratlarının Onaylanma Süresi Uzatıldı
22.03.2017
Şubat Ayı Muhtasar, KDV Ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatıldı
20.03.2017
Damga Vergisi Ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı
01.03.2017
Elektronik Defter Beratlarının Onaylanma Süresi Uzatıldı
01.03.2017
Ek-8 Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim
15.02.2017
1 no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 11 no.lu KDV Tebliğinde Yer Alan Bazı Hususlar
14.02.2017
Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
13.02.2017
1 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 12 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
08.02.2017
31 Aralık 2016 Tarihinde Geçerli Olan Döviz Kurları
03.02.2017
2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı
30.01.2017
6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr