Mehmet Güven Kimdir?

Mehmet Güven

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

  (0.232) 483 65 55 pbx
  (0.532) 508 33 63
  (0.232) 483 67 97
  mguven@izdenetim.com.tr
  mguven@live.com
Doğum Yeri ve Tarihi
Antalya, 18 Aralık 1964
Öğrenim Durumu
Orta Okul: Bursa Erkek Lisesi (Bursa)
Lise: Gazipaşa Lisesi (Antalya)
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F.- Maliye Bölümü (İzmir)
Yük. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü-Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
Yabancı Dil: İngilizce
İş Deneyimleri
2010 yılından itibaren İZDENETİM firmasında ortak.
Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'de 5 yıl baş denetçilik,
Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'de 2 yıl denetçilik, 8 yıl baş denetçilik,
Özel sektörde 4 yıl muhasebe müdürlüğü,
Mesleki Eğitimler
TÜRMOB KOBİ/TFRS eğitici eğitimi (TÜRMOB KOBİ/TFRS EĞİTMENİ)
(Prof.Dr. Serdar ÖZKAN, Doç.Dr. Çağnur BALSARI, Yrd. Doç. Dr. Fatih DALKILIÇ)
İleri Düzey Muhasebe (TMS) - Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
Finansal Yönetim - Doç. Dr. Berna KIRKULAK
Yönetim Muhasebesi - Doç. Dr. Türker SUSMUŞ
Harcama Üzerinden Alınan Vergiler - Erkan GÜRBOĞA (Gelirler Başkontrolörü)
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler - Tuncel ATABEY (Gelirler Başkontrolörü)
Denetim ve Revizyon – Mehmet ALTINDAĞ (E. Baş Hesap Uzmanı)
Vergi Hukuku – Yılmaz ÖZBALCI (E. Baş Hesap Uzmanı
Finansal Tablolar ve Analizi – Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
Maliyet Muhasebesi – Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ
Maliyet Muhasebesi – Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
Enflasyon Muhasebesi – Şirket İçi Eğitim
Diğer Eğitimler
İngilizce tercüme kursu (English Fast)
Bilgisayar Programlama ve İşletim Sistemleri Kursu (1 yıl)
İşletme Yönetimi Eğitim Programı (Dokuz Eylül Üniversitesi - 1 yıl)
Siyaset eğitimi - Siyaset Okulu (Türk Demokrasi Vakfı - 9 ay)
Mesleki Etkinlikler
TÜRMOB adına KOBİ/TFRS eğitimleri vermektedir
Çeşitli kurum ve kuruluşlara UFRS eğitimleri
Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi seminerleri
(İzmir YMM Odası, Tariş, İzmir ve Denizli'de muhtelif kurum, kuruluş ve gruplara)
Muhtelif yer ve zamanda dönem sonu muhasebe uygulamaları seminerleri
Finansal tablolar analizi (yatay, dikey, rasyolar) sunumları (muhtelif kurum ve kuruluşlara)
Kişisel İlgi Alanları
Bilgisayar programcılığı;
Yaptığı çalışmalardan yaygın olarak kullanılanlar,
mG_Enflasyon Düzeltme Programı
mG_Geçici Vergi Programı
mG_Amortisman Programı
mG_KDV Beyanname Düzeltme Programı
mG_KAR Programı
mG_Kıdem Tazminatı (UFRS)
mG_Mizan Düzenleme
Web tasarım çalışmaları;
www.izdenetim.com.tr yayında,
www.batiymm.com.tr şimdi yayında değil,
www.dengeymm.com.tr şimdi yayında değil,
Yağlı boya resim çalışmaları


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr