Tahir Özırmak Kimdir?

Tahir Özırmak

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

  (0.232) 483 65 55 pbx
  (0.532) 584 81 09
  (0.232) 483 67 97
  tozirmak@izdenetim.com.tr
  tahir.ozirmak@gamail.com
Doğum Yeri ve Tarihi
İzmir, 7 Nisan 1980 
Öğrenim Durumu
Orta Okul: Sabiha Gökçen Ortaokulu (İzmir)
Lise: Maliye Okulu (İzmir)
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F.- İktisat Bölümü
Yabancı Dil: İngilizce
İş Deneyimleri
Maliye Bakanlığı - Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü' nde vergilendirme servisinde memuriyet (7 yıl)
Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'de 11 yıl denetçilik
Mesleki Eğitimler
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Semineri, Tuğba BALIKLI
KOBİ Finansal Raporlama Standartları Semineri, Tuğba BALIKLI
KOBİ' ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartları Eğitimi, TÜRMOB
Türk Ticaret Kanunu Eğitimi, TÜRMOB
Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları Standartları Eğitimi, TÜRMOB
TTK ve KOBİ/TFRS Eğitimi, İZSMMO
Mesleki Etkinlikler
Arge İndirimi ve TÜBİTAK Arge Harcamaları Değerlenedirme Raporlarının Düzenlenmesi, (İZYMMO Aralık/2008) Konuşmacı


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr