Bekir Kahraman Kimdir?

Bekir Kahraman

Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

  (0.232) 425 45 56 pbx
  (0.533) 715 70 71
  (0.232) 425 45 56
  kahramanbekir@hotmail.com.tr
Doğum Yeri ve Tarihi
Giresun, 1 Ekim 1958
Öğrenim Durumu
Lise: Erzurum Ticaret Lisesi
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Muhasebe Bölümü
İş Deneyimleri
Yeminli Mali Müşavirlik (1996 yılından buyana)
Özel Sektörde Muhasebe Müdürlüğü (1988 - 1995)
Kendi Adına Mali Müşavirlik Ofisi (1985 - 1988)
Özel Sektörde Muhasebe Müdürlüğü (1982 - 1983)
Köyişleri Bakanlığı (1978 - 1982)
Mesleki Eğitimler
Türk Ticaret Kanunu Eğitimi-TURMOB
Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi-TURMOB
Meslek Mensupları Geçiş Dönemi Eğitim Programı-Sakarya Üniversitesi
Tekdüzen Hesap Planı Eğiticilerin Eğitimi, TURMOB
Mesleki Etkinlikler
SMMM ve YMM Kurslarında Muhasebe Eğiticiliği
Tekdüzen Hesap Planı Eğiticiliği
Bilirkişilik Eğitimi, İzmir SMMM Odası


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr