Hüseyin Öncü Kimdir?

Hüseyin Öncü

Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

  (0.232) 483 65 55 pbx
  (0.532) 251 60 07
  (0.232) 483 67 97
  honcu@izdenetim.com.tr
  honcu@live.com
Doğum Yeri ve Tarihi
Fethiye, 15 Ocak 1958
Öğrenim Durumu
Lise: Tire Endüstri Meslek Lisesi (1977)
Üniversite: TODAİE Sevk ve İdare Yüksek Okulu  (1982)
İş Deneyimleri
2010 yılından itibaren İZDENETİM firmasında ortak.
Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'de 5 yıl YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'de 9 yıl baş denetçilik, Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Maliye Bakanlığı - Vergi Denetmenliği (10 yıl)
Mesleki Eğitimler
İleri Düzey Muhasebe (TMS) -Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
Finansal Yönetim - Doç. Dr. Berna KIRKULAK
Denetim ve Revizyon - Mehmet ALTINDAĞ (E.Baş Hesap Uzmanı), 
Vergi Hukuku - Yılmaz ÖZBALCI (E. Baş Hesap Uzmanı),
Finansal Tablolar ve Analizi - Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN 
Maliyet Muhasebesi - Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ
Maliyet Muhasebesi - Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN
Enflasyon Muhasebesi – Şirket İçi Eğitim
Mesleki Etkinlikler
Muhtelif yer ve zamanda dönem sonu muhasebe uygulamaları seminerleri,
Finansal tablolar analizi (yatay, dikey, rasyolar) sunumları (muhtelif kurum ve kuruluşlara)
Kişisel İlgi Alanları
Kara avcılığı ve seyehat


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr