Stajer öğrencilere ödenen cep harçlığının safi kazancın tespitinde indirimi.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

49327596-120[40.GVK.ÖZ.2015.60]-58

17/02/2016

Konu

:

Stajer öğrencilere ödenen cep harçlığının safi   kazancın tespitinde indirimi.

 

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Eğitim ve Danışmanlık hizmeti yaptığınız, işbaşı eğitim hizmetinde yanınızda çalışan öğrencilere cep harçlığı olarak günlük 38-40 TL verdiğiniz belirtilerek, yapmış olduğunuz bu ödemeyi safi kazancınızın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde;

"Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

........

11.Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.)

........"

hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre; Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalanarak işyerinizde çalışan öğrencilere cep harçlığı olarak yapmış olduğunız ödemelerin her bir öğrenci itibarıyla brüt asgari ücretin aylık tutarının yarısını aşmayan kısmının ticari kazancınızın tespitinde ücretle ilişkilendirmeksizin doğrudan gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr