SEÇİLMİŞ ÖZELGELER

TÜMÜVUKGVKKVKKDVKDİĞER

02.01.2018
Aciz Vesikasının Muhasebeleştirilmesi hk.

28.12.2017
Dövizli faturalardan kaynaklanan cari hesap için kur farkı hk.

11.12.2017
AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi.

02.11.2017
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan eğitim-öğretim desteğinde fatura düzenlemesi

26.10.2017
Swap işlemlerinde değerleme.

18.08.2017
Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.

03.08.2016
TÜBİTAK desteğinde yararlanan şirket tarafından Teknokent bünyesinde yapılan Ar-Ge harcamalarının Teknokent dışında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar ile ilişkilendirilmesi.

28.07.2016
İnşaat İşlerinde Teslim Tarihi

25.07.2016
Kur farkında KDV uygulaması Ba Bs formunda gösterilmesi hk.

20.06.2016
Ferdi işletmenin anonim şirkete dönüşmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu.

12.05.2016
Tahsil Edilemeyen Alacak Tutarının Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği

04.05.2016
“Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi  düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması

02.05.2016
Özel hesap dönemine geçişte amortisman uygulaması hk.

27.04.2016
İktisadi kıymetler için kredi kullanımından kaynaklanan kredi faizlerinin ödeme vadesinin iktisadi kıymetlerin amortisman süresinden fazla olması hk.

15.03.2016
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan iştirak hissesi satış zararının ne kadarlık kısmının gider olarak değerlendirileceği

15.03.2016
Vergi kaydı bulunmayan inşaat ustalarına yapılan ödemelerin belgelendirilmesi

17.02.2016
Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.

10.02.2016
İthal edilen malların miilileştirilmeden antrepoda devredilmesinin Ba-Bs bildiriminde gösterilmesi hk.

09.02.2016
Binanın dış cephesi için yapılan harcamalarda amortisman uygulaması

19.01.2016
Nev’i değişikliği yaparak limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirket adına devir tarihinden sonra eski unvana düzenlenen faturaların Ba-Bs bildirim formlarında hangi unvanla beyan edileceği hk.

01.12.2015
Stoklarda mevcut ilaçların bozulduğunun tespitini müteakip dönemde imha işleminin gerçekleştirilmesi durumunda muhasebe   kaydının hangi dönem için yapılacağı hk.

27.11.2015
Sat ve geri kiralama işleminde amortisman uygulaması hk.

24.11.2015
Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

21.02.2013
Banka kredisi karşılığı külçe altın alımında geri ödemenin altınla yapılması, banka aracılığıyla altın alım-satımı, müşterilerin banka hesabına altın göndermesi ile sigorta hizmeti alımı ve Ba-Bs hk.


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr