SEÇİLMİŞ ÖZELGELER

TÜMÜVUKGVKKVKKDVKDİĞER

27.11.2017
Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları çalışmalarından elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.

13.11.2017
Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

22.08.2017
Faaliyet izni iptal edilen bankanın mevduatına yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

07.04.2017
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteği

03.04.2017
Serbest bölgede üretilen yazılım programının fiziki  mal olarak ihraç edilmesi durumunda dövizin Türkiye’ye gelmesinin tevsiki.

07.10.2016
Sponsorluk harcamalarının serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

08.09.2016
Sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

26.05.2016
Mahkeme kararında ücretli avukatın adının yer alması durumunda serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı hk.

16.05.2016
5746 sayılı Kanun (Gelir Vergisi Mükellefinin Kendisine Ait Ücretinde Gelir Vergisi İstisnası Uygulanamayacağı Hk.)

12.05.2016
Dar mükellef kurumdan elde edilen gelirin vergilendirilmesi. (Hong Kong)

01.03.2016
Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

26.02.2016
Adi ortaklığın tüm aktif ve pasifiyle yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesinin gelir vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu.

26.02.2016
Satın alınan bahçeli kargir evin yıkılarak vasfının arsa olarak tescil edilip satışında değer artış kazancı yönünden ilk iktisap tarihinin tespiti ve maliyet artışında endekslem

19.02.2016
Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi.

17.02.2016
KOSGEB tarafından desteklenen projede çalışan personel   için yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisi stopaj teşviki ve sigorta prim   desteğinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

17.02.2016
Stajer öğrencilere ödenen cep harçlığının safi kazancın tespitinde indirimi.

17.02.2016
Camiye yapılan ayni bağışın gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve belgelendirilmesi.

16.02.2016
Ar-Ge Merkezinde çalışan personelin servis ve yemek   giderlerinin Ar-Ge harcaması sayılıp sayılmayacağı.


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr