PRATİK BİLGİLER

 

 

 

Sıra No.

 

 

 

Kanun Maddesi

 

 

 

Ceza Maddesi

 

 

 

Fiil

2015 YILI

(Yeniden Değerleme % 10.11)

2016 YILI

(Yeniden Değerleme  % 5.58)

2017 YILI

(Yeniden Değerleme % 3.83)

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

98

 

 

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

 

 

 

16.765

 

 

 

17.700

 

 

 

18.378

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt

işveren vekillerine

ayrı ayrı.

 

2

 

5

 

99/a

İşçilere eşit davranma

ilkesine aykırı davranmak

 

134

 

141

 

146

Bu durumdaki her işçi için

 

3

 

7

 

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

 

134

 

141

 

146

Bu durumdaki her işçi için

 

4

 

8

 

99/b

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

 

134

 

141

 

146

 

Bu durumdaki her işçi için

 

5

 

14

 

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı

davranmak

 

134

 

141

 

146

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

6

 

 

28

 

 

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek,

belgeye gerçeğe aykırı bilgi

yazmak

 

 

134

 

 

141

 

 

146

 

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

7

 

 

29

 

 

100

Madde hükmüne aykırı

olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

 

 

554

 

 

584

 

 

606

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

 

8

 

 

 

30

 

 

 

101

 

 

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

 

 

 

2.095

 

 

 

2.211

 

 

 

2.296

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski

hükümlü ve

çalıştırılmayan her ay için

 

 

 

9

 

 

 

32

 

 

 

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TIS'den yada iş sözleşmesinden doğan

ücreti kasten ödememek

veya eksik ödemek

 

 

 

153

 

 

 

161

 

 

 

167

 

 

Bu durumda olan

her işçi ve her ay için

 

 

 

 

10

 

 

 

 

32

 

 

 

 

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit

istihkakını zorunlu

tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

 

 

 

 

153

 

 

 

 

161

 

 

 

 

167

 

 

 

Bu durumda olan

her işçi ve her ay için

 

11

 

37

 

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

 

554

 

584

 

606

 

 

 

12

 

 

38

 

 

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve

hesabını bildirmemek

 

 

554

 

 

584

 

 

606

 

 

13

 

39

 

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

 

153

 

161

 

167

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında

kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak

çalışmalar için işçinin

onayını almamak.

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

285

 

 

 

 

 

296

 

 

 

 

Bu durumdaki her işçi için

 

15

 

52

 

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

 

554

 

584

 

606

 

 

16

 

56

 

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

 

270

 

285

 

296

Bu durumdaki her işçi için

 

17

 

57

 

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik

ödemek

 

270

 

285

 

296

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

18

 

 

59

 

 

103

Sözleşmesi fesh edilen

işçiye yıllık izin ücreti ödememek

 

 

270

 

 

285

 

 

296

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

19

 

 

60

 

 

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı

olarak izni kullandırmamak

veya eksik kullandırmak

 

 

270

 

 

285

 

 

296

 

 

Bu durumdaki her işçi için

 

 

20

 

 

63

 

 

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik

hükümlerine uymamak

 

 

1.478

 

 

1.560

 

 

1.620

 

 

21

 

64

 

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

 

270

 

285

 

296

Bu durumdaki her işçi İçin

 

22

 

68

 

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

 

1.478

 

1.560

 

1.620

 

 

 

23

 

 

69

 

 

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını

değiştirmemek

 

 

1.478

 

 

1.560

 

 

1.620

 

 

 

24

 

 

71

 

 

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına

aykırı

davranmak

 

 

1.478

 

 

1.560

 

 

1.620

 

 

25

 

72

 

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

 

1.478

 

1.560

 

1.620

 

 

 

26

 

 

73

 

 

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

 

 

1.478

 

 

1.560

 

 

1.620

 

 

 

27

 

 

74

 

 

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi

çalıştırmak veya ücretsiz

izin vermemek

 

 

1.478

 

 

1.560

 

 

1.620

 

 

28

 

75

 

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

 

1.478

 

1.560

 

1.620

 

 

 

29

 

 

76

 

 

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

 

 

1.478

 

 

1.560

 

 

1.620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş

Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı

görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit

kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin

yerine getirmemek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.702

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

96/1

 

 

 

 

 

 

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere

işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut

değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü

davranışlarda bulunmak

 

 

 

 

 

 

13.412

 

 

 

 

 

 

14.160

 

 

 

 

 

 

14.702

 

 

 

 

32

 

 

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve

sonuçlandırılmasını

engellemek.

 

 

 

13.412

 

 

 

14.160

 

 

 

14.702

 

 İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10 D:2 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr