PRATİK BİLGİLER

VUK Mükerrer Mad. 227

2016 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda OLMAYANLAR

 

II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan 2015 yılı satış tutarı

225.000 TL'yi aşmayanlar 

II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan 2015 yılı gayrisafi iş hasılatı

114.000 TL'yi aşmayanlar

Serbest meslek faaliyetlerinde bulunanlardan 2015 yılı hasılat tutarı

157.000 TL'yi aşmayanlar

Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden 2015 yılı hasılat tutarı

225.000 TL'yi aşmayanlar

Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturduğu birlikler,

sınırlama olmaksızın

Noterler

sınırlama olmaksızın

2016 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda OLANLAR

 

Aktif Toplamı 6.741.000 TL ve Net Satış Hasılatı 13.478.000 TL'yi aşmayalar

imzalatmak ZORUNDA

2016 Yılında Beyannamelerini YMM'lere TASDİK Ettirecek Olanlar (Zorunlu Değil)

 

Aktif Toplamı 6.741.000 TL veya Net Satış Hasılatı 13.478.000 TL'den birini aşan mükellefler

YMM TasdikiİZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr