PRATİK BİLGİLER

VERGİDEN İSTİSNA YEMEK BEDELİ

Yılı

Tutar (TL)

Yasal Dayanağı

 2018

16,00 

 302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 2017

14,00

 296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 2016

13,70

 290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 2015

13,00

 287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 2014

12,00

 285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 2013

12,00

 284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 2012

11,70

 280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin yukarıda belirtilen tutarı aşmaması veya buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr