PRATİK BİLGİLER

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

 

ADDE NO – KONUSU

2018 Yılında 
Uygulanacak Tutar (TL) (*)

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
     Alış tutarı
     Satış tutarı

 
190.000
260.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000 

(**) VUK Genel Tebliği Sıra No:490

 

ADDE NO – KONUSU

2017 Yılında 
Uygulanacak Tutar (TL) (**)

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
     Alış tutarı
     Satış tutarı

 
170.000
230.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000 

(**) VUK Genel Tebliği Sıra No:476İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr