PRATİK BİLGİLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

 

Tarih

Taban Ücret

Tavan Ücret

01.01.2017 - 31.12.2017

1.777,50 TL

13.331,25 TL

01.01.2016 - 31.12.2016

1.647,00 TL

10.705,50 TL

01.07.2015 - 31.12.2015

1.273,50 TL

8.277,90 TL

01.01.2015 – 30.06.2015

1.201,50 TL

7.809,90 TL

01.07.2014 – 31.12.2014

1.134,00 TL

7.371,00 TL

01.01.2014 – 30.06.2014

1.071,00 TL

6.961,50 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

1.021,50 TL

6.639,90 TL

01.01.2013 – 30.06.2013

978,60 TL

6.360,90 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

940,50 TL

6.113,40 TL

01.01.2012 – 30.06.2012

886,50 TL

5.762,40 TL

 

Öğrenci ve Çıraklar İçin   

3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanununun 25 inci maddesine göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.

Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır.

Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.

 Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr