PRATİK BİLGİLER

2017 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Aktif toplamı 6.999. 000 TL ve Net satışlar toplamı 13.994.000 TL'yi aşmayan mükellefler 2017 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

 

Bu hadlerden herhangi birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM'lere tasdik ettireceklerdir.

 

2017 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan 2016 yılı satış tutarları

234.000 TL’yi aşmayanlar

II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan 2016 yılı yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı

118.000 TL’yi aşmayanlar

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan 2016 Yılı Hasılat Tutarı

163.000 TL’yi aşmayanlar

Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden 2016   Yılı Hasılat Tutarı

233.000 TL’yi aşmayanlar

 

 

Özel Kanunlarına göre Kurulan Kooperatifler ile Bu Kooperatiflerin Oluşturdukları Birlikler, Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Olmaksızın Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Değildir.

Noterler Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Olmaksızın Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Değildir.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr