PRATİK BİLGİLER

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HADLER VE MİKTARLAR

29.12.2017 tarih ve 30285 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 490 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, Mükerrer 355 ve 370’ inci maddelerinde yer alan maktu hadler yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır. Artırılan ve 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıda yer almaktadır.

 

 

MADDE NO

 

KONUSU

2018 YILINDA UYGULANACAK TUTAR(TL)

MADDE 104

İlanın Şekli

 

 

1-İlanın vergi dairesine yapılması

2.200

 

2-İlanın;

  -Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

  -Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

2.200-220.000

 

220.000 ve üzeri

MÜKERRER MAD 115

Tahakkuktan Vazgeçme

27

MADDE 153/A

Teminat Tutarı

100.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 -Alış tutarı

 -Satış tutarı

 

190.000

260.000

 

2-Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.000

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikine aldığı harç

2,70

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.000

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

-Damga vergisinde

-Diğer vergilerde

12

24

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna Bağlı Cetvel)

 

 

I’inci derece usulsüzlükler

1-Sermaye şirketleri

 

148

 

2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

90

 

3-İkinci sınıf tüccarlar

45

 

4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

21

 

5-Kazancı basit usulde tespit edilenler

12

 

6-Gelir vergisinden muaf esnaf

5,70

 

II’inci derece usulsüzlükler

1-Sermaye şirketleri

 

80

 

2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45

 

3-İkinci sınıf tüccarlar

21

 

4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

12

 

5-Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,70

 

6-Gelir vergisinden muaf esnaf

3,20

 

 İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr