PRATİK BİLGİLER

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA ŞARTLARI

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398’inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı ilk defa 23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararda zaman içerisinde değişiklikler yapılmış, Kararda belirlenen ölçütler kademeli olarak düşürülmekte ve denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmektedir.

 

Son olarak 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı  ile hadler tekrar düşürülerek kapsam genişletilmiştir.

Söz konusu 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına göre (1) ve (2) sayılı listeler kapsamında olmayan şirketler için kriterler aşağıdaki gibidir. Bakanlar kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yıllık aktif toplamı  35.000.000
Yıllık net satış hasılatı  70.000.000
Çalışan sayısı 175


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr