PROGRAMLAR

Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...
Tarih : 2018-03-13
İndirme sayısı : 10746
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...
Tarih : 2018-05-14
İndirme sayısı : 7538
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...
Tarih : 2018-05-04
İndirme sayısı : 8440
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...
Tarih : 2017-12-04
İndirme sayısı : 418
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...
Tarih : 2017-01-30
İndirme sayısı : 8380
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
Tarih : 2017-12-04
İndirme sayısı : 261
Program KDV iadesinde karşıt inceleme çalışmasının hızlı ve güvenilir bir şekilde hazırlanamsını ve takip edilmesini sağlar.
Tarih : 2017-12-04
İndirme sayısı : 328

 

Yukarıdaki programların tüm hakları Mehmet GÜVEN'e aittir. Programlar kullanım koşulları içinde indirip kullanılabilir. Kullanım koşullarını inceleyin.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr