PROGRAMLAR

Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...
Tarih : 2020-04-22
İndirme sayısı : 11454
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...
Tarih : 2020-11-14
İndirme sayısı : 8036
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...
Tarih : 2020-04-15
İndirme sayısı : 8840
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...
Tarih : 2017-01-30
İndirme sayısı : 8723
Program KDV iadesinde karşıt inceleme çalışmasının hızlı ve güvenilir bir şekilde hazırlanamsını ve takip edilmesini sağlar.
Tarih : 2017-12-04
İndirme sayısı : 606

 

Yukarıdaki programların tüm hakları Mehmet GÜVEN'e aittir. Programlar kullanım koşulları içinde indirip kullanılabilir.

Kullanım koşullarını inceleyin.


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr