PROGRAMLAR

Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...
Tarih : 2021-05-31
İndirme sayısı : 12133
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...
Tarih : 2021-05-31
İndirme sayısı : 8349
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...
Tarih : 2021-02-09
İndirme sayısı : 9125
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...
Tarih : 2021-01-05
İndirme sayısı : 8849
Program KDV iadesinde karşıt inceleme çalışmasının hızlı ve güvenilir bir şekilde hazırlanamsını ve takip edilmesini sağlar.
Tarih : 2017-12-04
İndirme sayısı : 803
7326 sayılı kanun kapsamında yeniden değerleme hesaplaması yapar...
Tarih : 2021-09-14
İndirme sayısı : 66

 

Yukarıdaki programların tüm hakları Mehmet GÜVEN'e aittir. Programlar kullanım koşulları içinde indirip kullanılabilir.

Kullanım koşullarını inceleyin.


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr