VERGİ GÜNLÜĞÜ

izdenetim

27.05.2019 - 02.06.2019 / Haftanın Vergi ve Diğer Yükümlülükleri
Aşağıdaki yükümlülüklerle bu hafta ilgilenmeyi unutmayın !

izdenetim


Son Gün Yükümlülük Konusu
27.05.2019 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
27.05.2019 1-15 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
27.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
27.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
27.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
31.05.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
31.05.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
31.05.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
31.05.2019 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
31.05.2019 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
31.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
31.05.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
31.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
31.05.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
31.05.2019 Nisan 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31.05.2019 2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
31.05.2019 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
31.05.2019 2018 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
31.05.2019 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
31.05.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
31.05.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
31.05.2019 2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
31.05.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
31.05.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
31.05.2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
31.05.2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

* Burada yer verilmeyen bir çok yasal yükümlülüğünüzün de olabileceğini unutmayınız !


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr