VERGİ GÜNLÜĞÜ

izdenetim

28.10.2019 - 03.11.2019 / Haftanın Vergi ve Diğer Yükümlülükleri
Aşağıdaki yükümlülüklerle bu hafta ilgilenmeyi unutmayın !

izdenetim


Son Gün Yükümlülük Konusu
28.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
28.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
28.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
28.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
28.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
28.10.2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
31.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
31.10.2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

* Burada yer verilmeyen bir çok yasal yükümlülüğünüzün de olabileceğini unutmayınız !


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr