İlk Defa Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

Mehmet GÜVEN

SMMM, Bağımsız Denetçi

mguven@izdenetim.com.tr

Yayın Tarihi : 13.01.2014

Diğer Yazıları

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacakları 23 Ocak 2013 tarh ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararın 4/6 üncü maddesine göre Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkındaki kurul kararına göre belirlenmektedir.

 

Bu karara göre bağımsız denetime tabi olma ölçütlerini karşılayan bir şirketin ilk kez bağımsız denetime tabi olması durumunda hangi finansal tabloları Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre hazırlayacağı ve bunların hangileri Türkiye Denetim Standartları (TDS) kapsamında bağımsız denetime tabi olacakları konusunda bazı tereddütler oluşmuştur. Kamu Gözetim Kurumu bu tereddütleri gidermek için 27 Aralık 2013 tarihinde bir duyuru yayınlamıştır.

 

Duyuruda, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 13 üncü maddesine atıfta bulunarak, denetime tabi olan hesap dönemine ilişkin finansal tabloların denetimden geçmiş ve karşılaştırmalı olarak sunulacağı, ancak önceki hesap döneminin denetim zorunluluğu yoksa denetimden geçmesinin zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

 

Örneğin ABC şirketi 2014 hesap döneminde bağımsız denetime tabi ise, 31.12.2014 tarihli finansal tablolar TMS’ye göre hazırlanacak ve bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Ayrıca finansal tablolar karşılaştırmalı olarak sunulacağı için 1.1.2013 tarihli açılış bilançosu([i]) ile 31.12.2013 tarihli finansal tablolar da TMS’ye göre hazırlanmak durumundadır. Ancak bunlardan sadece 31.12.2013([ii]) tarihli finansal durum tablosu bağımsız denetime tabi tutulacaktır.

 

Diğer taraftan ilk kez TMS’yi uygulayacak şirketler “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” standardında yer alan hükümler çerçevesinde geçiş uygulaması yapacaklardır.

 

2014 hesap döneminde (normal hesap dönemi) bağımsız denetim zorunluluğu bulunan ABC şirketinin TMS’ye göre hazırlayacağı finansal tablolar ve bunların denetime tabi tutulacak olanlar aşağıda tablo olarak verilmiştir.

 

Finansal Tablolar/Hazırla-Denetle

01.01.2013

31.12.2013

31.12.2014

TMS’ye Göre

B.Denetim

TMS’ye Göre

B.Denetim

TMS’ye Göre

B.Denetim

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Evet

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet

Nakit Akış Tablosu

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet

 

Ayrıca 6102 sayılı TTK’nun 70 inci maddesine göre finansal tablolar Türkçe ve Türk Lirası ile düzenlenecektir.  Bu nedenle “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri” standardına göre geçerli para birimi TL dışında bir para birimi olsa dahi sunum para birimi Türk Lirası olacaktır.

 

Yararlı olması dileği ile.

 

Mehmet GÜVEN

 

[i] Yani 31.12.2012 tarihli finansal durum tablosu (bilançosu)

[ii] Burada denetlenecek finansal durum tablosu esasen 1.1.2014 yılı açılış bilançosu olmaktadır.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr