PRATİK BİLGİLER

Ticaret Kanunu’nun 1524’ncü maddesine göre, bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bölümünü şirket tarafından yapılması gereken ilanların yayınlanmasına ayırmak zorundadır.

 

A. Sitede yer alacak devamlı bilgiler:

1. Mersis numarası

2. Ticaret Unvanı

3. Merkez

4. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı

5. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin limited şirketlerde müdürlerin ad ve soyadları, üyelerden tüzel kişi varsa, tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin tescil ve ilan olduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin ticaret unvanı, merkezi, tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı soyadı.

6. Seçilen denetçinin unvanı-adı, soyadı adresi, merkezi.

 

B. Sitede en az (6) ay süreyle yayınlanacak bilgiler:

1. Birleşmeye ilişkin bilgiler ilanlar, raporlar, finansal tablolar (son üç yıl)

2. Bölünmeye ilişkin bilgiler

3. Fesih davası açılmış ise buna ilişkin bilgiler

4. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan (sicil gazetesinde yayınlandığı tarihte siteye konur.

5. Genel kurulun ertelenmesi halinde verilecek ilan (5 gün içinde siteye konur.)

6. Genel kurul toplantı tutanağı (Genel kurul tarihinden itibaren 5 gün içinde siteye konulur)

7. Kurum temsilciliğine ilişkin ilanlar (aynı gün siteye konur)

8. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararı (sicil gazetesinde yayınlandıktan sonra 5 gün içinde siteye konur.)

9. Kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş ise buna ilişkin işlem ve uygulamalar

10. Sermaye azaltılmasına ilişkin bilgiler (5 gün içinde siteye konur)

11. Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasıyla ilgili yönetim kurulu kararı (5 gün içinde siteye konur)

12. Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi (5 gün içinde siteye konur)

13. Yönetim kurulunun temsile yetkili kişilerle ilgili kararı (5 gün içinde siteye konur)

14. İç yönerge ilandan itibaren 5 gün içinde siteye konur.

15. Elektronik ortamda genel kurul yapılacak ise buna ilişkin teknik rapor.

16. Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar siteye konur.


Daha fazlası için tıklayınız.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr