PROGRAMLAR

Sürüm 04.12.2017
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 08.04.2019 - 14.04.2019  izdenetim haftası
izdenetim 15.04.2019 - 21.04.2019  izdenetim haftası
izdenetim 22.04.2019 - 28.04.2019  izdenetim haftası
izdenetim 29.04.2019 - 05.05.2019  izdenetim haftası
izdenetim 06.05.2019 - 12.05.2019  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

16.04.2019
TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edilmesi hk.
KGK' nın TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edilmesi hakkında duyuru yayınlamıştır.

29.03.2019
Elektronik Finansal Raporlama
Bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların KGK

16.02.2019
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Bağımsız denetime tabi olmanın şartları yeniden belirlenmiştir.

29.06.2018
Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.

26.05.2018
2018/11597 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete

26.03.2018
Elektronik Finansal Raporlama Hk.
Bağımsız denetime tabi şirketlerin TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla KGK bünyesinde Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılması hk.

17.02.2018
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirilmesi hk.

22.12.2017
Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları
Bağımsız denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği

19.12.2017
Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 110)
Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125’in Ek 1’inde yer alan TFRS Yorum 16 Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması Yorumunda değişiklik yapılması hk.