PROGRAMLAR

Sürüm 19.07.2019
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 18.05.2020 - 24.05.2020  izdenetim haftası
izdenetim 25.05.2020 - 31.05.2020  izdenetim haftası
izdenetim 01.06.2020 - 07.06.2020  izdenetim haftası
izdenetim 08.06.2020 - 14.06.2020  izdenetim haftası
izdenetim 15.06.2020 - 21.06.2020  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

17.05.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25' ine kadarının dağıtılabilmesi hk.

07.05.2020
Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru

27.04.2020
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni Yayımlanmıştır
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni hakkında KGK duyurusu

17.04.2020
KGK' nın COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların TFRS 16 Kiralamalar kapsamında muhasebeleştirilmesine etkisi hakkındaki duyurusu
COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların TFRS 16 Kiralamalar kapsamında muhasebeleştirilmesi hk.

31.03.2020
KGK' nın COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi Hakkındaki Duyurusu
COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi

31.03.2020
KGK' nın COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi hakkındaki duyurusu
COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi

25.03.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/3/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47] Sayılı Kararı
Konkordato denetimlerinin sadece KAYİK dahil bağımsız denetim yetkisine sahip denetim kuruluşları tarafından yürütülmesi hk.

23.03.2020
KGK' ya Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

19.03.2020
EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru
KGK' nın Elektronik finansal tablolardan nakit akış tablosunun tüm kalemlerinin girileceğine ve öz kaynak değişim tablosunda ise kolaylaştırıcı yöntemin devam etmesine ilişkin duyurusu hk.