PROGRAMLAR

Sürüm 19.07.2019
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 23.03.2020 - 29.03.2020  izdenetim haftası
izdenetim 30.03.2020 - 05.04.2020  izdenetim haftası
izdenetim 06.04.2020 - 12.04.2020  izdenetim haftası
izdenetim 13.04.2020 - 19.04.2020  izdenetim haftası
izdenetim 20.04.2020 - 26.04.2020  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

31.03.2020
KGK' nın COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi Hakkındaki Duyurusu
COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi

31.03.2020
KGK' nın COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi hakkındaki duyurusu
COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi

25.03.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/3/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47] Sayılı Kararı
Konkordato denetimlerinin sadece KAYİK dahil bağımsız denetim yetkisine sahip denetim kuruluşları tarafından yürütülmesi hk.

23.03.2020
KGK' ya Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

19.03.2020
EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru
KGK' nın Elektronik finansal tablolardan nakit akış tablosunun tüm kalemlerinin girileceğine ve öz kaynak değişim tablosunda ise kolaylaştırıcı yöntemin devam etmesine ilişkin duyurusu hk.

12.03.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı
Yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılması (TMS 1' de yapılan değişiklikler) hk.

01.02.2020
Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 155)
Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No:82) yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 149)
Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No:18 yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/9], [01/10], [01/11], [01/12], [01/13], [01/14], [01/15] ve [01/16] Sayılı Kararları
01.02.2020 tarihli Resmi Gazete ile kaldırılan tebliğlerin yerine yeni tebliğlerin yayımlanması hk.