PROGRAMLAR

Sürüm 19.07.2019
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 15.11.2021 - 21.11.2021  izdenetim haftası
izdenetim 22.11.2021 - 28.11.2021  izdenetim haftası
izdenetim 29.11.2021 - 05.12.2021  izdenetim haftası
izdenetim 06.12.2021 - 12.12.2021  izdenetim haftası
izdenetim 13.12.2021 - 19.12.2021  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

27.08.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı
Ertelenmiş vergi TMS 12' ye ilişkin değişiklikler hk.

11.08.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları
Muhasebe tahminleri tanımı - TMS 8' e ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

28.04.2021
KGK' ya Yapılacak Bildirimlerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

07.04.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı
Covid-19' la ilgili olarak kira ödemelerinde 30 Haziran 2021 tarihi sonrasında devam eden imtiyazlar- TFRS 16' ya ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

30.03.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı
Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması Hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

30.03.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı
BOBİ FRS 2021 Sürümü Hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

15.03.2021
Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru

24.02.2021
Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında KGK Duyurusu

02.02.2021
Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru
KGK' nın sürekli eğitim yükümlülüğünün tamamlanması ve bildirimlerin yapılmasına ilişkin sürenin 15.02.2021 tarihine kadar uzatılması hk.