PROGRAMLAR

Sürüm 19.07.2019
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 09.11.2020 - 15.11.2020  izdenetim haftası
izdenetim 16.11.2020 - 22.11.2020  izdenetim haftası
izdenetim 23.11.2020 - 29.11.2020  izdenetim haftası
izdenetim 30.11.2020 - 06.12.2020  izdenetim haftası
izdenetim 07.12.2020 - 13.12.2020  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

26.08.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı Kararı
TMS Uygulama Kapsamında İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Değiştirilmesi Hk.

13.08.2020
KGK' nın Uzaktan Eğitim Programlarına İlişkin Duyurusu hk.

11.08.2020
Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları
Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında yapılan değişiklik hk.

29.07.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

25.06.2020
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Kapsamında Sicile Kayıt Yükümlülükleri İçin Belirlenen Süre Uzatılması Hk.

05.06.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/06/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı
COVID-19 ile İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları Hk.

17.05.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25' ine kadarının dağıtılabilmesi hk.

07.05.2020
Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru

27.04.2020
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni Yayımlanmıştır
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni hakkında KGK duyurusu