PROGRAMLAR

Sürüm 19.07.2019
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 15.02.2021 - 21.02.2021  izdenetim haftası
izdenetim 22.02.2021 - 28.02.2021  izdenetim haftası
izdenetim 01.03.2021 - 07.03.2021  izdenetim haftası
izdenetim 08.03.2021 - 14.03.2021  izdenetim haftası
izdenetim 15.03.2021 - 21.03.2021  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

24.02.2021
Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında KGK Duyurusu

02.02.2021
Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru
KGK' nın sürekli eğitim yükümlülüğünün tamamlanması ve bildirimlerin yapılmasına ilişkin sürenin 15.02.2021 tarihine kadar uzatılması hk.

15.01.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

30.12.2020
Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 86
zman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29 yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:61 (Özel Hususlar–Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:89
ürkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:88
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 91
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 87
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 84
İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570' in yürürlükten kaldırılması hk.