PROGRAMLAR

Sürüm 19.07.2019
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 20.07.2020 - 26.07.2020  izdenetim haftası
izdenetim 27.07.2020 - 02.08.2020  izdenetim haftası
izdenetim 03.08.2020 - 09.08.2020  izdenetim haftası
izdenetim 10.08.2020 - 16.08.2020  izdenetim haftası
izdenetim 17.08.2020 - 23.08.2020  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

29.07.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

25.06.2020
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Kapsamında Sicile Kayıt Yükümlülükleri İçin Belirlenen Süre Uzatılması Hk.

05.06.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/06/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı
COVID-19 ile İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları Hk.

17.05.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25' ine kadarının dağıtılabilmesi hk.

07.05.2020
Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru

27.04.2020
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni Yayımlanmıştır
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni hakkında KGK duyurusu

17.04.2020
KGK' nın COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların TFRS 16 Kiralamalar kapsamında muhasebeleştirilmesine etkisi hakkındaki duyurusu
COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların TFRS 16 Kiralamalar kapsamında muhasebeleştirilmesi hk.

31.03.2020
KGK' nın COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi Hakkındaki Duyurusu
COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi

31.03.2020
KGK' nın COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi hakkındaki duyurusu
COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi