PROGRAMLAR

Sürüm 19.07.2019
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 10.01.2022 - 16.01.2022  izdenetim haftası
izdenetim 17.01.2022 - 23.01.2022  izdenetim haftası
izdenetim 24.01.2022 - 30.01.2022  izdenetim haftası
izdenetim 31.01.2022 - 06.02.2022  izdenetim haftası
izdenetim 07.02.2022 - 13.02.2022  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

22.01.2022
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması hk.
KGK' nın Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Uygulanmayacağına ilişkin duyurusu hk.

11.01.2022
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Denetçilik sınavı ve yetkilendirme hk.

09.01.2022
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7585] Sayılı Kararı
BDS 315 Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standartının ve BDS 315' in revize kaynaklı olarak diğer bazı standartlarda yapılan değişiklikler hk.

31.12.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7413], [01/7415], [01/7416], [01/7419] ve [01/7423] Sayılı Kararları
Faizsiz finans muhasebe standartları hk.

07.12.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı
Bağımsız denetçiler için etik kurallarda (bağımsızlık standartları dahil) yapılan değişiklikler hk.

27.08.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı
Ertelenmiş vergi TMS 12' ye ilişkin değişiklikler hk.

11.08.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları
Muhasebe tahminleri tanımı - TMS 8' e ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

28.04.2021
KGK' ya Yapılacak Bildirimlerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

07.04.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı
Covid-19' la ilgili olarak kira ödemelerinde 30 Haziran 2021 tarihi sonrasında devam eden imtiyazlar- TFRS 16' ya ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.