PROGRAMLAR

Sürüm 19.07.2019
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 04.11.2019 - 10.11.2019  izdenetim haftası
izdenetim 11.11.2019 - 17.11.2019  izdenetim haftası
izdenetim 18.11.2019 - 24.11.2019  izdenetim haftası
izdenetim 25.11.2019 - 01.12.2019  izdenetim haftası
izdenetim 02.12.2019 - 08.12.2019  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

04.10.2019
KGK Sitesinde Şirketlerin 2019 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

22.09.2019
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83
Bağımsız denetçiler için etik kuralların açıklandığı TDS 54' ün yürürlükten kaldırılması hk.

22.09.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı
Bağımsız denetçiler için etik kuralların yayımlanması hk.

06.09.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/171], [01/172], [01/173], [01/174], [01/175], [01/176], [01/177], [01/179], [01/181], [01/182], [01/183] ve [01/184] Sayılı Kararları

16.08.2019
Bağımsız Denetim Raporu Gerektiren Kredi Başvuruları Hk.
Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmiş finansal tablo talep edilmesi.

07.06.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/145] ve [01/146] Sayılı Kararları

27.05.2019
EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınması
EFR-Finansal Tabloların 10.06.2019 Tarihinden İtibaren Elektronik Ortamda Alınması Hk.

21.05.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/140] Sayılı Kararı
İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler) Hk.

21.05.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138] ve [01/139] Sayılı Kararları
Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları Hk.