PROGRAMLAR

Sürüm 04.12.2017
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 08.07.2019 - 14.07.2019  izdenetim haftası
izdenetim 15.07.2019 - 21.07.2019  izdenetim haftası
izdenetim 22.07.2019 - 28.07.2019  izdenetim haftası
izdenetim 29.07.2019 - 04.08.2019  izdenetim haftası
izdenetim 05.08.2019 - 11.08.2019  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

07.06.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/145] ve [01/146] Sayılı Kararları

27.05.2019
EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınması
EFR-Finansal Tabloların 10.06.2019 Tarihinden İtibaren Elektronik Ortamda Alınması Hk.

21.05.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/140] Sayılı Kararı
İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler) Hk.

21.05.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138] ve [01/139] Sayılı Kararları
Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları Hk.

18.05.2019
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bağımsız denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliğinde yapılan değişiklikler hk.

11.05.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı Kararı
TFRS' lerde Kavramsal Çerçeve' ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler Hk.

27.04.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı
Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamına ilişkin kurul kararının ekli listesinin güncellenmesi hk.

16.04.2019
TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edilmesi hk.
KGK' nın TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edilmesi hakkında duyuru yayınlamıştır.

29.03.2019
Elektronik Finansal Raporlama
Bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların KGK