GÜNDEMDEKİLER


04.10.2023
Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanmasına ilişkin duyuru
Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanmasına ilişkin duyuru

19.09.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19075] Sayılı Kararı
Tedarikçi finansman anlaşmaları- TMS 7 ve TFRS 7'ye ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

19.09.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19078] Sayılı Kararı
Uluslararası vergi reformu - İkinci sütun modeli kuralları - TMS 12' ye ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

24.08.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/08/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/18742] Sayılı Kararı
Ücret belirleme hk.

10.06.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/06/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/17345] Sayılı Kararı
01.01.2023 ten itibaren başlayan hesap dönemleri için yatırım teşvik sistemi kapsamında elde edilen vergi avantajlarının dipnotlarda açıklanması hk.

12.03.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/02/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/15219] Sayılı Kararı
Bağımsız denetçiler için Etik Kurallar' da (Bağımsızlık Standartları dahil) yapılan değişikliklerin yayımlanması hk.

14.02.2023
İHS 4400 Hakkında Duyuru
Denetlenen İşletmeye İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4400 Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulandığı İşler Kapsamında Hizmet Sunulması Hakkında Kurul Kararı

16.01.2023
Enflasyon Düzeltmesi Eğitim Slaytları
13 Ocak 2023 tarihinde sunmuş olduğumuz VUK kapsamında enflasyon düzeltme eğitim serimizin ilkine ait olan eğitim slaytlarına buradan ulaşabilirsiniz.

16.01.2023
Yeniden Değerleme Eğitim Slaytları
13 Ocak 2023 tarihinde sunmuş olduğumuz VUK Geçici 32 Mad. ve VUK Mük. 298/Ç kapsamında yeniden değerleme eğitim slaytlarına buradan ulaşabilirsiniz.

16.01.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/12/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/13737], [01/13738], [01/13739], [01/13747], [01/13752], [01/13753], [01/13754] ve [01/13755] Sayılı Kararları
TDS'lerde değişiklik yapılması ve KUMI FRS' nin yayımlanması hk.

04.01.2023
Enflasyon Muhasebesi ve Yeniden Değerleme Eğitim Semineri
13 Ocak 2023 tarihinde enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme konusunda uygulamalı eğitim semineri düzenlenmiştir.

17.12.2022
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

30.11.2022
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)
Bağımsız denetime tabi olma hadlerinin değiştirilmesi hk.

04.06.2022
7408 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sürdürülebilirlik raporlama standartları hk.

19.03.2022
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/3/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/8972] Sayılı Kararı
Faizsiz finans muhasebe standartı T1' in yayımlanması hk.

05.03.2022
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/8751] Sayılı Kararı
BOBİ FRS' nin Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama bölümünde değişiklik yapılması hk.

01.03.2022
Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Duyuru

22.01.2022
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması hk.
KGK' nın Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Uygulanmayacağına ilişkin duyurusu hk.

11.01.2022
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Denetçilik sınavı ve yetkilendirme hk.

09.01.2022
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7585] Sayılı Kararı
BDS 315 Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi standartının ve BDS 315' in revize kaynaklı olarak diğer bazı standartlarda yapılan değişiklikler hk.

31.12.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7413], [01/7415], [01/7416], [01/7419] ve [01/7423] Sayılı Kararları
Faizsiz finans muhasebe standartları hk.

07.12.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı
Bağımsız denetçiler için etik kurallarda (bağımsızlık standartları dahil) yapılan değişiklikler hk.

27.08.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı
Ertelenmiş vergi TMS 12' ye ilişkin değişiklikler hk.

11.08.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları
Muhasebe tahminleri tanımı - TMS 8' e ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

28.04.2021
KGK' ya Yapılacak Bildirimlerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

07.04.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı
Covid-19' la ilgili olarak kira ödemelerinde 30 Haziran 2021 tarihi sonrasında devam eden imtiyazlar- TFRS 16' ya ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

30.03.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1771] Sayılı Kararı
Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması Hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

30.03.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı
BOBİ FRS 2021 Sürümü Hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

15.03.2021
Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru

24.02.2021
Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında KGK Duyurusu

02.02.2021
Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru
KGK' nın sürekli eğitim yükümlülüğünün tamamlanması ve bildirimlerin yapılmasına ilişkin sürenin 15.02.2021 tarihine kadar uzatılması hk.

15.01.2021
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 84
İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570' in yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 85
İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28 yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 86
zman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29 yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 87
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:88
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:61 (Özel Hususlar–Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:89
ürkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
TDS Tebliği No: 62 (Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında BDS 805)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 90
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 91
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810) yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
GDS 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ TDS Tebliği No:42’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair TDS Tebliği No:92
Güvence Denetimi Standartı 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42 yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
İHS 4400 Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ TDS Tebliği No: 39’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair TDS Tebliği No: 93
İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39 yürürlükten kaldırılması hk.

30.12.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/207], [01/208], [01/209], [01/210], [01/215], [01/224], [01/225], [01/226], [01/227], [01/228] ve [01/231 Sayılı Kararları

26.12.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanması hk.

18.12.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/177] Sayılı Kararı
TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16' da yapılan değişiklikler hk.

26.08.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı Kararı
TMS Uygulama Kapsamında İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Değiştirilmesi Hk.

13.08.2020
KGK' nın Uzaktan Eğitim Programlarına İlişkin Duyurusu hk.

11.08.2020
Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları
Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esaslarında yapılan değişiklik hk.

29.07.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

25.06.2020
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Kapsamında Sicile Kayıt Yükümlülükleri İçin Belirlenen Süre Uzatılması Hk.

05.06.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/06/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/61] Sayılı Kararı
COVID-19 ile İlgili Olarak Tanınan Kira İmtiyazları Hk.

17.05.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25' ine kadarının dağıtılabilmesi hk.

07.05.2020
Kurumumuza Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru

27.04.2020
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni Yayımlanmıştır
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-UFRS 16’ya İlişkin Değişiklik Önerisi Taslak Metni hakkında KGK duyurusu

17.04.2020
KGK' nın COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların TFRS 16 Kiralamalar kapsamında muhasebeleştirilmesine etkisi hakkındaki duyurusu
COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların TFRS 16 Kiralamalar kapsamında muhasebeleştirilmesi hk.

31.03.2020
KGK' nın COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi Hakkındaki Duyurusu
COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi

31.03.2020
KGK' nın COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi hakkındaki duyurusu
COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi

25.03.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/3/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47] Sayılı Kararı
Konkordato denetimlerinin sadece KAYİK dahil bağımsız denetim yetkisine sahip denetim kuruluşları tarafından yürütülmesi hk.

23.03.2020
KGK' ya Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

19.03.2020
EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru
KGK' nın Elektronik finansal tablolardan nakit akış tablosunun tüm kalemlerinin girileceğine ve öz kaynak değişim tablosunda ise kolaylaştırıcı yöntemin devam etmesine ilişkin duyurusu hk.

12.03.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı
Yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılması (TMS 1' de yapılan değişiklikler) hk.

01.02.2020
Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 148)
Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36 yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 149)
Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No:18 yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 150)
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No:52) yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No: 19’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:151)
Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No:19 yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 152)
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No:41 yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 153)
Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No:192 yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 154)
Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No:6) yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 155)
Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No:82) yürürlükten kaldırılması hk.

01.02.2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/9], [01/10], [01/11], [01/12], [01/13], [01/14], [01/15] ve [01/16] Sayılı Kararları
01.02.2020 tarihli Resmi Gazete ile kaldırılan tebliğlerin yerine yeni tebliğlerin yayımlanması hk.

31.12.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları
Muhasebe tahminleri projesi kapsamında yapılan değişikliklerin (BDS 200, BDS 230, BDS 240, BDS 260, BDS 580, BDS 700 ve BDS 701) yayımlanması hk.

14.12.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/309], [01/310], [01/311], [01/312], [01/313], [01/314], [01/315], [01/316] ve [01/317] Sayılı Kararları
Faizsiz finans denetim standartları ile Gösterge faiz oranı reformu ve Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberinde değişiklik yapılması hk.

20.11.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/257], [01/263], [01/264], [01/265] ve [01/266] Sayılı Kararları
Faizsiz finansal muhasebe standartları hk.

04.10.2019
KGK Sitesinde Şirketlerin 2019 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

22.09.2019
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83
Bağımsız denetçiler için etik kuralların açıklandığı TDS 54' ün yürürlükten kaldırılması hk.

22.09.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı
Bağımsız denetçiler için etik kuralların yayımlanması hk.

06.09.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/171], [01/172], [01/173], [01/174], [01/175], [01/176], [01/177], [01/179], [01/181], [01/182], [01/183] ve [01/184] Sayılı Kararları

16.08.2019
Bağımsız Denetim Raporu Gerektiren Kredi Başvuruları Hk.
Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmiş finansal tablo talep edilmesi.

07.06.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/145] ve [01/146] Sayılı Kararları

27.05.2019
EFR-Finansal Tabloların Elektronik Ortamda Alınması
EFR-Finansal Tabloların 10.06.2019 Tarihinden İtibaren Elektronik Ortamda Alınması Hk.

21.05.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138] ve [01/139] Sayılı Kararları
Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları Hk.

21.05.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/140] Sayılı Kararı
İşletme Tanımı (TFRS 3’te Yapılan Değişiklikler) Hk.

18.05.2019
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bağımsız denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliğinde yapılan değişiklikler hk.

11.05.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı Kararı
TFRS' lerde Kavramsal Çerçeve' ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler Hk.

27.04.2019
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı
Türkiye Muhasebe Standartları uygulama kapsamına ilişkin kurul kararının ekli listesinin güncellenmesi hk.

16.04.2019
TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edilmesi hk.
KGK' nın TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edilmesi hakkında duyuru yayınlamıştır.

29.03.2019
Elektronik Finansal Raporlama
Bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların KGK

16.02.2019
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Bağımsız denetime tabi olmanın şartları yeniden belirlenmiştir.

29.06.2018
Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.

26.05.2018
2018/11597 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete

26.03.2018
Elektronik Finansal Raporlama Hk.
Bağımsız denetime tabi şirketlerin TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla KGK bünyesinde Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılması hk.

17.02.2018
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirilmesi hk.

22.12.2017
Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları
Bağımsız denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği

19.12.2017
Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 86)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 87)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 88)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ Sıra No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 89)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 42’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90 )
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 91)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 211’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 92)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 93)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 94)
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 95)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Stoklar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 96)
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 97)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 98)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ Sıra No: 8’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 99)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 20) Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 100)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Kur Değişiminin Etkileri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 101)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Borçlanma Maliyetleri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 102)
Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ Sıra No: 40’ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 103)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Finansal Araçlar: Sunum Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ Sıra No: 32’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 104)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hisse Başına Kazanç Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 105)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 106)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 107)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 108)
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 109)
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’in EK 1’inde yer alan TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 110)
Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125’in Ek 1’inde yer alan TFRS Yorum 16 Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 111)
Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’nin EK 1’inde yer alan TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 112)
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No:43’ün Ek 7’sinde yer alan TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 55) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 113)
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55)’in ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 216’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 114)
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 216’nın Ek 1’inde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 10 (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 218’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 115)
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 218’in Ek 1’inde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 116)
Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’ün ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 117)
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No:15’in ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No: 214’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 118)
Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No: 214’ün Ek 1’inde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı 27 (TMS 27) Bireysel Finansal Tablolar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No: 19’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 119)
Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No: 19’un ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Ara Dönem Finansal Raporlama Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 147’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 120)
Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 147’nin Ek 1’inde yer alan TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 121)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardında değişiklik yapılması hk.

18.12.2017
İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 83)
Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında değişiklik yapılması hk.

18.12.2017
Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:84)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler Standardında değişiklik yapılması hk.

18.12.2017
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 85)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 75)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 76)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 77)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 78)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğinde (Sıra No: 4) değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 79)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri Standardına değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 80)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:81)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Yabancı Para İşlemleri Ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82)
Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumunun (TFRS Yorum 22) yürürlüğe konulması hk.

16.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardı (BDS 240)’ın yürürlüğe konulması hk.

16.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların Veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)
Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 805)’in yürürlüğe konulması hk.

16.12.2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 57)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri” Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 59)
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 60)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:61)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 62)
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 63)
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 2 Stoklar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 64)
Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardında (TMS 12) değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 65)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 66)
Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardında (TMS 32) değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 67)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Ara Dönem Finansal Raporlama Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 68)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ Sıra No: 26’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 70)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 71)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 72)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 73)
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğde (Sıra No: 65) değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’ te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 74)
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde (Sıra No: 43) değişiklik yapılması hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 300)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardı (BDS 300)’ün yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 65 (İşletme Ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 315)
İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı (BDS 315)’in yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450)
Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Standardı (BDS 450)’nin yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500)
Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı (BDS 500)’ün yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 68 (İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 510)
İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510)’un yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 69 (Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 560)
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560)’ın yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 70 (Yazılı Beyanlar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 580)
Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580)’in yürürlüğü hk.

13.12.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 13/12/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [06 / 238] Sayılı Kurul Kararı
Denetimi üstlenenler tarafından verilecek eğitim hizmetlerinden denetlenen şirket çalışanlarının faydalanması hk.

11.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)
Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında (BDS 800)

11.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)
Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında (BDS 810)

08.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320)
Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardı (BDS 320)’nin yürürlüğe girmesi hk.

08.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330)
Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler (BDS 330)

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200)
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200)’ün yürürlüğe girmesi hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardı (BDS 220)’nin yürürlüğe girmesi hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230)
Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Standardı (BDS 230)’un yürürlüğe girmesi hk.

30.11.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)
"Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar" Standardının güncellenmiş hali 30.11.2017 tarih ve Mükerrer-30256 sayılı Resmi Gazete

16.11.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 10/11/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [01/203] Sayılı Kurul Kararı
Faaliyet İzni Askıya Alınanların Yönetmeliğin 42/1(c) Maddesi Karşısındaki Durumu Hakkında Kurul Kararı 16/11/2017 Tarihli ve 30242 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

04.11.2017
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Yayımlandı.
Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esaslar hk.

29.07.2017
BOBİ FRS Resmi Gazetede Yayımlandı.
Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) 29 Temmuz 2017 Tarihli Ve 30138 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

27.07.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 27/07/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kurul Kararı
İlgili Mevzuat Gereğince Cari Yıl Denetimlerinin Yanısıra Geçmiş Hesap Dönemlerine İlişkin Yapılan Denetimlerin Rotasyon Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınmaması Hakkında Kurul Kararı

21.07.2017
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.
21/7/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

20.06.2017
Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuru
KGK tarafından Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuru Yapılmıştır.

24.03.2017
BDS 570, BDS 700, BDS 705, BDS 706 ve BDS 710 Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Kamu Gözetimi Kurumu tarafından aşağıda numaraları belirtilen denetim standartları 24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

09.03.2017
BDS 701, BDS 210 (Revize) ve BDS 260 (Revize) Resmi Gazete ’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Kamu Gözetimi Kurumu tarafından aşağıda numaraları belirtilen denetim standartları 9 Mart 2017 Tarihli ve 30002 Sayılı Resmî Gazete gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

09.02.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 09/02/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/      ] Sayılı Kurul Kararı
Denetlenecek şirketlerle kendi adına denetim sözleşmeleri yapan bir bağımsız denetçinin denetim faaliyetini tamamlamadan önce, denetim kuruluşu olarak yetkilendirilme talebinde bulunan bir şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda, Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında denetim kuruluşunun yetkilendirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlarla ilgili olarak Kurul Kararı alınmıştır.

19.01.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 19/01/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/06] Sayılı Kurul Kararı
Rotasyon Uygulaması Hakkında Kurul Kararı

19.01.2017
TFRS 9 Finansal Araçlar’a İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 9) Hakkında Tebliğ 19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

05.01.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 05/01/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/02] Sayılı Kurul Kararı
KAYİK Hariç Sorumlu Denetçilere İlişkin Kurul Kararı

19.03.2016
Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketler İçin Yeni Hadler Belirlenerek Yürürlüğe Girmiştir.
Bakanlar Kurulunun 16/2/2016 tarih ve 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (19/03/2016)


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr