Bağımsız Denetim

 

İZDENETİM olarak; yıllık ve ara dönem finansal tablolarının hazırlanması konusunda yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı denetime ihtiyaç duyan kuruluşlar için, yüksek kalitede denetim hizmeti sunmaktayız.

 

Bağımsız denetim ekibimiz, güçlü sektör bilgisi ve tecrübesi ile donanmış, deneyimli ve uzman profesyonellerden oluşmaktadır.

 

Bağımsız Denetim:

 

Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hakkında, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

 

Bağımsız Denetimin Amacı:

 

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

 

Bağımsız denetim hizmetlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

  

 izdenetim 

KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından yayımlanan mevzuata uygun, TMS ve TFRS ile BOBİ FRS kapsamında bağımsız denetim ve raporlama hizmetleri,

 izdenetim 

UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve USGAAP (ABD’de Genel Kabul Gören Muhasebe Standartları) gibi uluslararası standartlara göre finansal tabloların denetimi ve raporlaması,

 izdenetim 

Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama,

 izdenetim 

İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri,

 izdenetim 

Halka Arz,

 izdenetim 

Risk Yönetimi,

 izdenetim 

Şirket Değerlemesi,

 izdenetim 

Danışmanlık Hizmeti,

 izdenetim 

Eğitimler.

Teklif isteyinİZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr