PROGRAMLAR

Sürüm 21.06.2023
mG_Amortisman Programı (TFRS/BOBI)
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 21.06.2023
mG_Finansal Tablolar Programı (yeni)
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 22.05.2023
mG_Amortisman Programı (VUK)
Yenilenmiş sürüm ile şimdi çok daha hızlı !. Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 13.02.2023
mG_Yeniden Değerleme Programı (VUK Gec.32 Md)
VUK geçici 32 inci madde kapsamında yeniden değerleme hesaplaması yapar.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 13.11.2023 - 19.11.2023  izdenetim haftası
izdenetim 20.11.2023 - 26.11.2023  izdenetim haftası
izdenetim 27.11.2023 - 03.12.2023  izdenetim haftası
izdenetim 04.12.2023 - 10.12.2023  izdenetim haftası
izdenetim 11.12.2023 - 17.12.2023  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

04.10.2023
Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanmasına ilişkin duyuru
Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanmasına ilişkin duyuru

19.09.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19078] Sayılı Kararı
Uluslararası vergi reformu - İkinci sütun modeli kuralları - TMS 12' ye ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

19.09.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/19075] Sayılı Kararı
Tedarikçi finansman anlaşmaları- TMS 7 ve TFRS 7'ye ilişkin değişikliklerin yayımlanması hk.

24.08.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/08/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/18742] Sayılı Kararı
Ücret belirleme hk.

10.06.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/06/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/17345] Sayılı Kararı
01.01.2023 ten itibaren başlayan hesap dönemleri için yatırım teşvik sistemi kapsamında elde edilen vergi avantajlarının dipnotlarda açıklanması hk.

12.03.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/02/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/15219] Sayılı Kararı
Bağımsız denetçiler için Etik Kurallar' da (Bağımsızlık Standartları dahil) yapılan değişikliklerin yayımlanması hk.

14.02.2023
İHS 4400 Hakkında Duyuru
Denetlenen İşletmeye İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4400 Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulandığı İşler Kapsamında Hizmet Sunulması Hakkında Kurul Kararı

16.01.2023
Yeniden Değerleme Eğitim Slaytları
13 Ocak 2023 tarihinde sunmuş olduğumuz VUK Geçici 32 Mad. ve VUK Mük. 298/Ç kapsamında yeniden değerleme eğitim slaytlarına buradan ulaşabilirsiniz.

16.01.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/12/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/13737], [01/13738], [01/13739], [01/13747], [01/13752], [01/13753], [01/13754] ve [01/13755] Sayılı Kararları
TDS'lerde değişiklik yapılması ve KUMI FRS' nin yayımlanması hk.