PROGRAMLAR

Sürüm 24.04.2024
mG_Finansal Tablolar Programı (2024)
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 21.06.2023
mG_Amortisman Programı (TFRS/BOBI)
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 22.05.2023
mG_Amortisman Programı (VUK)
Yenilenmiş sürüm ile şimdi çok daha hızlı !. Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 13.02.2023
mG_Yeniden Değerleme Programı (VUK Gec.32 Md)
VUK geçici 32 inci madde kapsamında yeniden değerleme hesaplaması yapar.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 08.04.2024 - 14.04.2024  izdenetim haftası
izdenetim 15.04.2024 - 21.04.2024  izdenetim haftası
izdenetim 22.04.2024 - 28.04.2024  izdenetim haftası
izdenetim 29.04.2024 - 05.05.2024  izdenetim haftası
izdenetim 06.05.2024 - 12.05.2024  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

06.04.2024
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8313)
Bağımsız denetime tabi olma şartlarının değiştirilmesi hk.

03.02.2024
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/22438] Sayılı Kararı
Yeni ve revize edilen KYS nedeniyle ilgili standartlarda yapılan değişiklikler hk.

31.12.2023
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sürekli eğitim tebliğinde değişiklik yapılması hk.

29.12.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21634] Sayılı Kararı
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) uygulama kapsamının belirlenmesi hk.

29.12.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21632] Sayılı Kararı
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardının (TSRS) belirlenmesi hk.

29.12.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21621] Sayılı Kararı
BDS 600 (revize) "Özel hususlar - Topluluk finansal tablolarının bağımsız denetimi standardının ve BDS 600' ün revize edilmesi nedeniyle diğer ilgili standartlarda yapılan değişikliklerin yayımlanması hk.

29.12.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21463] Sayılı Kararı
KFMS 37: Vakıflar için finansal raporlama hk.

29.12.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21465] Sayılı Kararı
KFMS 40: Katılım finans pencere modeline ilişkin finansal raporlama hk.

29.12.2023
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21464] Sayılı Kararı
KFMS 39: Zekata ilişkin finansal raporlama hk.