mG_Finansal Tablolar Programı (2024i)

Özgün AdımG_Finansal Tablolar Programı (2024)
Hazırlayan/SahibiMehmet GÜVEN
Kullanım Koşulları

Bu programın tüm hakları sahibine aittir.
Kaynak gösterilmek ve link verilmek suretiyle başka web sitelerinde yayınlanabilir.
Kullanılması için aktivasyon gerektirir.
Programdan elde edilecek verilerin kullanımından doğacak sorumluluk tamamıyla kullanıcıya aittir.

 

 

UYARI !

Program yeni versiyon kontrolü için ve programla ilgili bazı açıklamalara erişebilmek için  www.izdenetim.com.tr adresi ile iletişim halinde olacaktır. Bu nedenle bu siteye girişin kısıtlanmış olması bazı sorunlara neden olacaktır.

Ayrıca program sunucu üzerinde ortak alanda verimli çalışmayacaktır.

Özellikleri

»

Finansal Tablolar (Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ'lerine uygun),

 

• Satışların Maliyeti Tablosu,

 

• Ayrıntılı Gelir Tablosu,

 

• Ayrıntılı Bilanço,

 

• Kar Dağıtım Tablosu,

 

• Nakit Akım Tablosu (Bu tablonun bilgileri manuel girilecektir),

 

• Özet Mali Tablolar (Gelir Tablosu, Bilanço),

»

Dönem sonunda yapılması gereken, Muhasebe Kaydı,

»

Vergi ve yasal yükümlülükler tablosu (tablo üzerinden ayrıntıya inilebilir),

»

Düzenlenmesi zorunlu finansal tablolar ve beyannameye eklenip eklenmeyeceğini gösteren tablo,

»

Kurumlar Vergisi Beyannamesi (GİB'in beyannamesi ile uyumlu),

 

• Ticari kara ilave edilen K.K.E.G. ve diğerlerinin ayrıntılı tablosu,

 

• Diğer indirim ve istisnaların ayrıntılı tablosu,

 

• Kazanç miktarına bağlı olarak mahsup edilen geçmiş yıllar mali zararlarının tablosu,

 

• Kullanılan ve gelecek yıla devreden geçmiş yıllar mali zararları,

 

• Mali bilgiler tablosu'nda yer alan amortisman ve finansman giderlerinin ayrıntılı hesaplama tablosu,

»

Özelleştirilebilir Gelir Tablosu (EBIT, EBITA, EBITDA, FAVÖK, v.d.)

»

690 Hesabın Oluşumu tablosu,

»

Tek düzen tebliğlerinde yer alan Gelir Tablosu ve Bilanço Dipnotları,

»

Finansal Analiz;

 

• Rasyolar analizi

 

• Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay Analiz),

 

• Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey Analiz),

»

Tüm Finansal tablolar İngilizce ve Almanca dillerine dönüştürülebilir,

»

Finansal tablolar TRL, EUR, USD ve GBP para birimine göre alınabilir,

»

Gelir Tablosu ve Bilanço e-Beyannameye aktarılabilir,

»

Programa girilen veriler (data) istenilen adla istenilen ortama kaydedilerek, buradan tekrar programa alınabilir,

Teknik Destek

Mehmet GÜVEN

(0.532) 508 33 63
(0.232) 483 65 55 pbx
mguven@live.com
mguven@izdenetim.com.tr

İndirProgramı indirmek için burayı tıklayın


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr