Antrepolardan serbest dolaşımda olmayan eşyanın sevki kuralları değişti

Hasan AKDOĞAN

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

hakdogan@akdenetim.com

Yayın Tarihi : 16.11.2017

Diğer Yazıları

Sayın okurlar, Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre; Antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenmesi gerekiyor. (Mevcut durumda NTCS üzerinden yapılıyordu)

Antrepodan eşyanın çıkarılmasında YGM Sistemi'nde gerekli işlemlerin yapılması zorunlu kılınıyor. Eşyanın antrepodan sevki ve limana tesliminde şekli belirlenmiş tutanak kullanılması öngörülüyor. Eşyanın birden fazla araçla sevk edilmesi durumunda her araç için tutanak düzenlenmesi gerekiyor.

Araçlara tatbik edilen mühürlerin kontrol edilmesi suretiyle, eşyanın tamamı limana alınması ve 3171 rejim kodlu beyanname çıkış bildirimine bağlanaması vede hava veya deniz taşıtına yüklenmesini müteakip eşyanın yurtdışı edilmesi isteniyor.

Antrepo ile liman arası taşımalar, eşya sahibinin yanı sıra beyan sahibi ve taşıyıcının sorumluluğu altında, teminatlı olarak gerçekleştirilmesi zorunluluk olarak belirtiliyor. Antrepodan limana yapılan sevkin eşya sahibinin antrepo beyannamesindeki teminatı altında gerçekleştirilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu beyannamenin kapanmasını müteakip teminatın serbest bırakılması isteniyor. Diğer durumda, 3171 rejim kodlu beyanname için teminat verilmek suretiyle işlem yapılmasının da önü açılıyor.

Bununla birlikte;

Bakanlık makamının 18/08/2016 tarihli ve 18150142 sayılı olurları ile yürürlüğe konulan;

Antrepo rejimine tabi tutulmuş 2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et (konserve edilmiş olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki ve konserve balık cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi; sözü edilen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesi; Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya genel müdürlüğümüzün yetkili kılınması; Diğer taraftan, uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözleşmeler kapsamında insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide 1 kilogramı geçmeyecek şekilde kullanılmak üzere konserve balık cinsi eşyanın, yukarıda sayılan şartları taşıdığının ilgili gümrük müdürlüğüne tevsiki şartıyla, antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakip ilgili ülkelere transit edilmesine izin verilmesi, uygulamasının da devam ettiği anlaşılıyor.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr