PROGRAMLAR

Sürüm 02.11.2023
Enflasyon Düzeltme Programı (VUK-1)
VUK Mükerrer 298/A maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ara verildikten sonra düzeltme şartlarının yeniden oluşması halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sürüm 21.06.2023
mG_Amortisman Programı (TFRS/BOBI)
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 21.06.2023
mG_Finansal Tablolar Programı (yeni)
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 03.06.2023
Enflasyon Düzeltme Programı (VUK-2)
VUK Mükerrer 298/A maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ara verildikten sonra yapılan enflasyon düzeltmesinin ardından, enflasyon düzeltme şartlarının devam etmesi halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 13.11.2023 - 19.11.2023  izdenetim haftası
izdenetim 20.11.2023 - 26.11.2023  izdenetim haftası
izdenetim 27.11.2023 - 03.12.2023  izdenetim haftası
izdenetim 04.12.2023 - 10.12.2023  izdenetim haftası
izdenetim 11.12.2023 - 17.12.2023  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

25.11.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)
2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının % 58,46 olarak tespit edilmesi hk.

14.11.2023
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)
Yıllık tecil faizinin %36 olarak belirlenmesi hk.

14.11.2023
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)
Gecikme zammı oranının %3,5 olarak belirlenmesi hk.

01.11.2023
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %36,75 olarak belirlenmesi hk.

09.10.2023
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64
2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmesi hk.

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)
Dijital Vergi Dairesi uygulaması hk.

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551)
Elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturaların düzenlenmesi hk.

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 553)
Teminat uygulaması hk.

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549)

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550)
E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu hk.

07.10.2023
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.09.2023
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %31,75 olarak belirlenmesi hk.

07.09.2023
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

01.09.2023
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %26,75 olarak belirlenmesi hk.