PROGRAMLAR

Sürüm 24.04.2024
mG_Finansal Tablolar Programı (2024)
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 17.04.2024
Enflasyon Düzeltme Programı (VUK-1)
VUK Mükerrer 298/A maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ara verildikten sonra düzeltme şartlarının yeniden oluşması halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sürüm 21.06.2023
mG_Amortisman Programı (TFRS/BOBI)
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 03.06.2023
Enflasyon Düzeltme Programı (VUK-2)
VUK Mükerrer 298/A maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ara verildikten sonra yapılan enflasyon düzeltmesinin ardından, enflasyon düzeltme şartlarının devam etmesi halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 08.04.2024 - 14.04.2024  izdenetim haftası
izdenetim 15.04.2024 - 21.04.2024  izdenetim haftası
izdenetim 22.04.2024 - 28.04.2024  izdenetim haftası
izdenetim 29.04.2024 - 05.05.2024  izdenetim haftası
izdenetim 06.05.2024 - 12.05.2024  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

18.04.2024
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /65
2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 7,55 olarak belirlenmesi hk.

01.04.2024
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %51,75 olarak belirlenmesi hk.

28.03.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/166
1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

20.02.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /165
Enflasyon düzeltmesi hk.

10.02.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/164
1 Şubat 2024 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin düzenlenmesi hk.

10.02.2024
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

02.02.2024
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

27.01.2024
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)
İhale kararlarına ait damga vergisinin hangi durumlarda iade edileceğine ilişkin açıklamalar hk.

18.01.2024
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558)
Tebligat pusulasının değiştirilmesi hk.

18.01.2024
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49)
Kart, şifre, kod ve benzerlerinin satışında kdv uygulaması

30.12.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557)
Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, kartla ödeme imkânlarının genişletilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna ilişkin hususlar hk.

30.12.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alıp 2023 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2024 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanması hk.

30.12.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555)
Enflasyon düzeltmesi hk.

30.12.2023
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
(IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için maktu vergi oranının belirlenmesi hk.