PROGRAMLAR

Sürüm 23.07.2024
Enflasyon Düzeltme Programı (VUK-2)
VUK Mükerrer 298/A maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ara verildikten sonra yapılan enflasyon düzeltmesinin ardından, enflasyon düzeltme şartlarının devam etmesi halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sürüm 28.05.2024
mG_SAP Mizan Dönüştür (S4 HANA)
SAP programının S4 HANA versiyonundan alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.

Sürüm 14.05.2024
mG_Amortisman Programı VUK (2024)
Yenilenmiş sürüm ile şimdi çok daha hızlı !. Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 08.05.2024
mG_Finansal Tablolar Programı (2024)
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 08.07.2024 - 14.07.2024  izdenetim haftası
izdenetim 15.07.2024 - 21.07.2024  izdenetim haftası
izdenetim 22.07.2024 - 28.07.2024  izdenetim haftası
izdenetim 29.07.2024 - 04.08.2024  izdenetim haftası
izdenetim 05.08.2024 - 11.08.2024  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

17.07.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /170
Enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2024/Ocak-Haziran aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları hk.

15.06.2024
Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ

12.06.2024
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562)

15.05.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/168
17 Mayıs 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

30.04.2024
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560)
2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla, enflasyon düzeltmesi yapılmaması hk.

27.04.2024
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51)
Yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik KDV uygulaması hk.

26.04.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/167
30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ile 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

18.04.2024
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /65
2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 7,55 olarak belirlenmesi hk.

01.04.2024
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %51,75 olarak belirlenmesi hk.

28.03.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/166
1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

20.02.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /165
Enflasyon düzeltmesi hk.

10.02.2024
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/164
1 Şubat 2024 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin düzenlenmesi hk.

10.02.2024
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

02.02.2024
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.