Gümrükteki eşya işlemlerinin firmalarca takibi sağlandı

Hasan AKDOĞAN

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

hakdogan@akdenetim.com

Yayın Tarihi : 23.11.2017

Diğer Yazıları

Sayın okurlar, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü yeni bir uygulama başlatmış bulunuyor. Gümrük işlemi yapan ithalatçı ve ihracatçı firmaların kendi işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri için Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı [GET-APP] uygulamaya konulduğu belirtiliyor. Program vasıtasıyla eşya sahibi, eşyasının gümrükte nerede bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem sünelerini anlık olarak takip edebilecektir.

Program, ithalat ve ihracatla bağlantılı süreçleri kapsamaktadır. Firmalar, kendilerine tanınan yetkiler kapsamında, alıcı/gönderici olarak kayıtlı bulundukları beyan ve beyannamelere ait işlemleri görebilecektir. Programdan yararlanmak isteyen ithalatçı ve/veya ihracatçı firmalar, bakanlık web sayasında yer alan GET-APP üzerinden başvuruda bulunacaklardır. Firma adına başvuruyu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde kayıtlı, firmayı doğrudan temsile yetkili kişi yapacaktır. Başvuru sahibinin şirketi temsile yetkili olup olmadığı sistem tarafından Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nden kontrol edildikten sonra, firmaya otomatik olarak bir kullanıcı kodu tanımlanacaktır. Belirlenen kullanıcı kodu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde kayıtlı firma e-posta adresine iletilecektir.

Söz konusu kullanıcı kodu firmaya tanımlanacaktır. Firma, en fazla 5 kişiye program kullanım yetkisi verebilir. Kullanıcı kodunun üçüncü şahıslarla paylaşılması, çalınması, iptal edilmesi gibi hususlardan ilgili firma sorumludur. Kullanıcı kodlarının iptali ve şifre değiştirme işlemleri de program üzerinden yapılacaktır. Program ile sunulan veriler geçici ve bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir bağlayıcılık taşımamaktadır. Bu veriler ispat ve ilzam aracı olarak kullanılamayacaktır. Programın kullanımı, ilgili veri alanları, başvuru prosedürü gibi hususlar kullanma kılavuzunda açıklanmış bulunuyor.Şirketler açısından önemli bir uygulama olarak gözüken bu uygulamanın gümrük müşavirleri ile şirketler arasındaki iletişime de katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Avrupa Birliği’nde de uygulanan sistemin yararlı olacağı anlaşılıyor.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr