İZ DUYURULAR

10.01.2023
Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı maktu hadlerin artırılmasına ilişkin 323 no.lu gelir vergisi tebliği hakkında duyuru
10.01.2023
Vergi Usul Kanununda yer alan bazı maktu hadlerin artırılmasına ilişkin 544 no.lu VUK tebliği hakkında duyuru
26.07.2022
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
15.05.2022
Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatıldı
21.04.2022
KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 41 Nolu KDV Tebliğ Yayınlandı
20.04.2022
Menkul Satış Sözleşmelerinde Türk Lirası Ödeme Zorunluluğu Getirildi
17.02.2022
Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
07.01.2022
Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hk.
04.01.2022
İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı
08.12.2021
2022 Yılı Değerli Konut Vergisi Hakkında Hatırlatma
22.12.2021
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadlerin Artırılmasına İlişkin 317 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
22.12.2021
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadlerin Artırılmasına ilişkin 534 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
08.12.2021
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerleme ve Enflasyon Düzeltmesi
16.08.2021
7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.
13.07.2021
Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Bazı Kişi ve Kurumlara Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Verme Zorunluluğu Hk.
08.07.2021
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hk
11.06.2021
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
04.06.2021
3 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) ile getirilen düzenlemeler
03.06.2021
Vadeli Mevduat ile Tahvil ve Bono Kazançlarındaki Stopaj Oranları
27.05.2021
Elektronik Defter (E-Defter) Uygulamasına Dâhil Olanlar Tarafından 31 Mayıs 2021 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme
25.05.2021
18 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği ile Finansman Gider Kısıtlaması, Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini Satın Almaları Halinde Vergilendirme, Borsa İstanbul Pay Piyasasında İlk Defa İşlem Görmek Üzere En Az %20 Oranında Halka A
03.05.2021
Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.
22.04.2021
Kurumlar Vergisi Oranı Değişikliği Hk.
22.04.2021
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerinin/E-Beratlarının Oluşturma, İmzalama ve Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hk.
16.02.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 35 Seri Nolu Tebliğ Yayınlandı
04.02.2021
Finansman Gider Kısıtlaması ve Yıllara Sari İnşaat İşlerinde İstihkaka Ödemelerinden Yapılacak Kesinti Oranı Hk.
25.01.2021
VUK Kapsamında Elektronik Belge Olarak Düzenlenen Belgelerin, 2021 Yılın Temmuz Ayına İlişkin Dönemden İtibaren Form BA ve Form BS Bildirimlerine Dahil Edilmemesi Hk.
25.01.2021
Koronavirüs Salgınına İlişkin Olarak Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilen Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamına Alınması Hk.
15.01.2021
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Hk.
30.12.2020
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadlerin Artırılmasına, İlişkin 313 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
30.12.2020
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadlerin Artırılmasına İlişkin 522 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
21.12.2020
Reeskont Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında
30.11.2020
2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmesi Hk.
17.11.2020
7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemeleri Hk.
02.11.2020
İzmir İli İçin Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk.
27.10.2020
Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresinin Uzatılması Hk.
30.09.2020
Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapıldı
30.09.2020
BSMV Oranlarında Değişiklik
18.09.2020
Kar Dağıtımının Sınırlandırılması
04.08.2020
31.12.2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Bazı Hizmetlerde KDV Oranının İndirilmesi Hk.
04.08.2020
31.12.2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Kira Stopaj Oranının Geçici Olarak İndirilmesi Hk.
10.07.2020
2020 Yılında İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının %2,10 Olarak Tespit Edilmesi Hk.
25.06.2020
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kapsamında Sicile Kayıt Yükümlülükleri İçin Belirlenen Süre Uzatılması Hk.
29.05.2020
7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 İla 22 nci Maddeleri Arasında, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklikler Yapılmıştır. Diğer Y
29.05.2020
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Hk.
29.05.2020
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk.
13.05.2020
2020 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması
11.05.2020
518 Sayı Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması
21.04.2020
2020/Şubat ve 2020/Mart Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılması
17.04.2020
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması
03.04.2020
Kar Dağıtımının Sınıflandırılması
01.04.2020
Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması
31.03.2020
İnteraktif Vergi Dairesinde 518 Sayılı VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Sorgulama Ekranı Açılması
31.03.2020
Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin, Mücbir Sebep Süresi Boyunca Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Yapılmaması
26.03.2020
518 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı
24.03.2020
KDV Beyannamesi, Form Ba-Bs Bildirimi ve E-Defter Berat Süreleri Uzatıldı
23.03.2020
Gekap Beyannamelerinin Verilmesi Sürelerinde Değişiklik Yapıldı
19.03.2020
Corona Virüs Nedeniyle Geçici Olarak Çalışma Planımızda Değişiklik Yapıldı
19.03.2020
Muhtasar ve Katma Değer Vergilerinin Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama
17.03.2020
Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
03.03.2020
Özel Tüketim Tebliğinde Değişiklik Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Yapılmasına Dair Tebliğ
03.03.2020
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
28.02.2020
Geri Kazanım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
27.01.2020
31 Aralık 2019 Döviz Kurları
02.01.2020
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadlerin Artırılmasına İlişkin 310 Nolu Tebliğ
02.01.2020
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadlerin Artırılmasına İlişkin 513 Nolu Tebliğ
02.01.2020
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
23.12.2019
2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranları
09.12.2019
Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
23.10.2019
e-Fatura ve e-Arşiv fatura düzenlemelerinin yer aldığı 509 no.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğ Hk.
29.07.2019
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması Hk.
08.07.2019
2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Hk.
29.04.2019
E-Defterlerin Gönderilme Süresinin Uzatılması Hk.
25.04.2019
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesinde Yayınlayacakları Bilgiler
04.04.2019
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği
29.03.2019
Beyannamelerin Verme Sürelerinin Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Değiştirilmesi Hk.
25.03.2019
KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.
14.02.2019
Gelir ve Kurumlar Geçici vergi Beyannamelerinin Verilmesi Süresinin Uzatılması Hk.
04.02.2019
31.12.2018 Tarihinde Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Kurları Hk.
02.01.2019
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadlerin Artırılması Hk.
02.01.2019
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Hadlerin Artırılması Hk.
01.08.2018
7143 Sayılı Yasanın Bazı Maddelerindeki Başvuru Sürelerinin Uzatılması Hk.
25.07.2018
2018/Haziran Ayı KDV, Damga ve Muhtasar Beyanname Verme Süresi Hk.
04.07.2018
2018 Yılı İkinci Geçici vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı
01.07.2018
T.C. Reeskont Faiz Oranları Yeniden Belirlendi
20.06.2018
Yevmiye Defteri Kapanış Onayı
20.06.2018
2018/Mayıs Ayı KDV, Damga ve Muhtasar Beyanname Verme Süresi Hk.
22.05.2018
2018/Nisan Ayı KDV, Damga ve Muhtasar Beyanname Verme Süresi Hk.
11.05.2018
2018 I. Geçici Vergi beyan Süresi Uzatıldı
25.04.2018
KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyanname Verme Süresinin Uzatılması Hk.
20.04.2018
Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi ile Elektronik Defter Oluşturma ve Beratların Yüklenmesi Süresi Uzatıldı
06.04.2018
Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Khk’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05.04.2018
2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
03.04.2018
01.04.2018 Tarihinden Önce Şartları Taşımasına Rağmen Yararlanılmayan Geriye Yönelik İstihdam Teşviklerinden Yararlanmak İçin Yasal Düzenleme Yapıldı
23.03.2018
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresinin uzatılması Hk.
12.02.2018
2017/04 Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresinin Uzatılması Hk.
25.01.2018
31 Aralık 2017 Tarihinde Geçerli Olan Döviz Kurları
03.01.2018
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler ve Miktarlar
02.01.2018
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler ve Tutarlar
18.12.2017
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutmaları hk.
18.12.2017
e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması hk.
11.12.2017
2017/22 sayılı duyurumuzla ilgili düzeltme
06.12.2017
2017/Kasım ayı SGK primi ile ertelenen 2017/Şubat dönemi SGK primi ödemeleri Hk.
05.12.2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı
27.09.2017
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birliktr İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Oranı Değişti
28.07.2017
Vergi Uygulamalarında “İzaha Davet Müessesesi” İhdas Edildi
12.07.2017
2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
30.06.2017
01.07.2017 Tarihinden İtibaren Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında Elektronik Fatura Kullanım Zorunluluğu Başlayacaktır
29.05.2017
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
25.04.2017
Mart Ayı Muhtasar, KDV Ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatıldı
20.04.2017
Elektronik Defter Beratlarının Onaylanma Süresi Uzatıldı
20.04.2017
Mart Ayı Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatıldı
22.03.2017
Şubat Ayı Muhtasar, KDV Ve Damga Vergisi Beyannameleri İle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatıldı
20.03.2017
Damga Vergisi Ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı
01.03.2017
Elektronik Defter Beratlarının Onaylanma Süresi Uzatıldı
01.03.2017
Ek-8 Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim
15.02.2017
1 no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 11 no.lu KDV Tebliğinde Yer Alan Bazı Hususlar
14.02.2017
Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
13.02.2017
1 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 12 no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı
08.02.2017
31 Aralık 2016 Tarihinde Geçerli Olan Döviz Kurları
03.02.2017
2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı
30.01.2017
6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr