PROGRAMLAR

Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...
Tarih : 2022-12-01
İndirme sayısı : 13854
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...
Tarih : 2022-02-16
İndirme sayısı : 9508
Yenilenmiş sürüm ile şimdi çok daha hızlı !. Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...
Tarih : 2024-05-14
İndirme sayısı : 10101
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...
Tarih : 2023-06-21
İndirme sayısı : 1640
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...
Tarih : 2022-01-05
İndirme sayısı : 9196
SAP programının S4 HANA versiyonundan alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
Tarih : 2024-05-28
İndirme sayısı : 1197
SAP programının Klasik versiyonundan alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
Tarih : 2022-06-01
İndirme sayısı : 147
VUK geçici 31 inci madde kapsamında yeniden değerleme hesaplaması yapar...
Tarih : 2022-08-18
İndirme sayısı : 109
VUK geçici 32 inci madde kapsamında yeniden değerleme hesaplaması yapar.
Tarih : 2023-02-13
İndirme sayısı : 581
VUK Mükerrer 298/A maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ara verildikten sonra düzeltme şartlarının yeniden oluşması halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Tarih : 2024-04-17
İndirme sayısı : 16329
VUK Mükerrer 298/A maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine ara verildikten sonra yapılan enflasyon düzeltmesinin ardından, enflasyon düzeltme şartlarının devam etmesi halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Tarih : 2024-07-23
İndirme sayısı : 1128
VUK mükerrer 298 maddesinin (Ç) fıkrasına göre yeniden değerleme yapar.
Tarih : 2023-02-13
İndirme sayısı : 247
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...
Tarih : 2024-05-08
İndirme sayısı : 945

 

Yukarıdaki programların tüm hakları Mehmet GÜVEN'e aittir. Programlar kullanım koşulları içinde indirip kullanılabilir.

Kullanım koşullarını inceleyin.


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr